Saison: VII. Herbst 2023

Testspiel: BPL Dortmund IV – BPL Dortmund V

JSON-Scorecard2
{
!season!: 7,
!league!: !5!,
!matchday!: !Testspiel!,
!teamA!: !BPL Dortmund IV!,
!teamB!: !BPL Dortmund V!,
!lineupA!: !x!,
!lineupB!: !x!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Basti Fitzke!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !Markus Hausmann!,
!numberB!: !1!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Rene Lorenz!,
!hitsA!: !39!,
!shotsA!: !93!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHHMMMMHMMMMMHHMMHMMMMHMMMHMHH!,
!shotStringB!: !MMHMMMMMHMHMMHMMMMMHMHMMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HHHHHHMMHHMHMMH!,
!shotStringB!: !HHMMMHMHHHHMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMHHMMMHHMMHHHMMMMMMHMMMM!,
!shotStringB!: !HHMMHMMHMHMMMMMHMMHMHMHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHHMHHMHMHMMMMHHMMMH!,
!shotStringB!: !MHHMHMHMMMHHMMMHMMMHMM!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !89!,
!nameB!: !Marvin Niehage!,
!numberB!: !2!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Nico Hausmann!,
!hitsA!: !44!,
!shotsA!: !88!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHMHMHHHHHMHMH!,
!shotStringB!: !MHMMHMMHMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHHHHHMHHMHMMHMH!,
!shotStringB!: !HHMMMMMMHHMHMHM!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHMMMMMHHHMMMHMMMMMMMMHHHMMMHHM!,
!shotStringB!: !HMMHMHMMMMHHHHMMHMHMMMMMMMHHHH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !HHMMHHMMHHMHMHMHMHMMMMHMHMH!,
!shotStringB!: !HHHHHMHMHMHMHMMMMMHMMMMMMMMHHM!
}
],
!hitsB!: !36!,
!shotsB!: !89!,
!nameB!: !Morris Graf!,
!numberB!: !3!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Alex Koch!,
!hitsA!: !29!,
!shotsA!: !57!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HHMHHMMMMHHHHHH!,
!shotStringB!: !MMHMMMHMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMHMHMMHMM!,
!shotStringB!: !HHHMHHHHMHMHH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHMMHMMHHHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHMHHHMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMHHHMMMMHMHHMM!,
!shotStringB!: !HHMHHHMMHHHMMMHMH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !56!,
!nameB!: !Kevin Raddatz!,
!numberB!: !4!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Francois Legrand!,
!hitsA!: !45!,
!shotsA!: !89!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHHMHHHHHMMHH!,
!shotStringB!: !MHMMHHMMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !HMHMHHMHHHMHHMMH!,
!shotStringB!: !MHMMMMHHMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHHMHMMHMHMMMMMHMHMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMMHMHHMMHMHMMHMHMMMMMHHH!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !HHHHHMHMHMHMMMHMMMHMHMHHMHMMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMHHMHMHHMMHHMHHMMHMHMMHMHMMMMMMHMM!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !89!,
!nameB!: !Nigel Behrends!,
!numberB!: !5!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Jamie Hausmann!,
!hitsA!: !39!,
!shotsA!: !104!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMHMHHMHMHMHHHMHMHMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHMMMMMHMHHHMMMHHHMHMHMMHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMMMHMMHHMHMMMHMM!,
!shotStringB!: !HMMHMHHHHMHHMMHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMHHHMHHMHMHMHMMMMHMMHMMMH!,
!shotStringB!: !HHMMHHHHMMHHMHMMMMHMMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMMMMMMMMMMHHMMMMMHHHMHMMHM!,
!shotStringB!: !HHMMHHMHHHMMMMMMMMMMMMHMMMHH!
}
],
!hitsB!: !43!,
!shotsB!: !106!,
!nameB!: !Christian Koch!,
!numberB!: !6!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Niklas Trippler!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !83!,
!games!: [
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMHHHMMMHHMMMHMHMMHMMHMMHMMHMM!,
!shotStringB!: !HMMMHMMHHHMHHMMMHMHMMMMHMHHMH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMMHMMMMMHMMMHMMMMHHM!,
!shotStringB!: !MHHMMHMHMMHMMHMMHHMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHHMMMMMMMHHMHHHHMMHMMHHMMMHM!,
!shotStringB!: !MHMHMHHHMMHMHHMMMMHHMHHMH!
}
],
!hitsB!: !36!,
!shotsB!: !78!,
!nameB!: !Fabian Mazur!,
!numberB!: !7!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Caro Trippler!,
!hitsA!: !45!,
!shotsA!: !114!,
!games!: [
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HMMMMHMHMHHMHHMMMHMMMMMMMMMHHMMMHMHMMMMM!,
!shotStringB!: !MHHMMMMMMHHMHMHMMHHMHMMMHMMMMMMMHHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHHMHMHMMHMMMHHHH!,
!shotStringB!: !MHHMMHHHMHMMMMHMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMHHHHHHHMMMHHMMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MHHMMMMMHHHHMMMMMMMHMMMHM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHMHMMHHHMMM!,
!shotStringB!: !HMMHHMHHMHMHMHHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMMMHMMHMMHMHHHM!,
!shotStringB!: !MMHMHHHHHHHMHMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !49!,
!shotsB!: !115!,
!nameB!: !Frank Rautert!,
!numberB!: !8!
},
{
!match!: !E9!,
!numberA!: !9!,
!nameA!: !Lena Marie de Groot!,
!hitsA!: !15!,
!shotsA!: !56!,
!games!: [
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHMMMHMHMMMM!,
!shotStringB!: !HHMHHMMMHHMHHHMMH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMMMHHMHMMMMMHHHHM!,
!shotStringB!: !HHMMHHHMMMHHMMHMMHMMH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMMHMMMMHMHMMMMHM!,
!shotStringB!: !MMMMMHHMMHHHHMMMMMHHHH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !60!,
!nameB!: !Dennis Westermann!,
!numberB!: !9!
},
{
!match!: !E10!,
!numberA!: !10!,
!nameA!: !Julia Schickentanz!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !119!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMHMMMMHMHMMMHMMMMMMMMMHMMHMMMMHMMHMHMMMMMMMMMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MHHMMMMMMMHHMMMMMMMMHMMMMMMMMHMMHMMMMMHHMMMMMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHMHMMMMHHMMHMMMMMHHMMMMHHMMH!,
!shotStringB!: !MMMMHMHMMMMMHMHHMMHMMMMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHHMMHMMMMMMMMMHHHMMMHHMHHMHMMHMH!,
!shotStringB!: !MMHHMMMMMMHHHMMMMMMMMHMHMMMHHHMMMMMMM!
}
],
!hitsB!: !26!,
!shotsB!: !122!,
!nameB!: !Lina N.!,
!numberB!: !10!
},
{
!match!: !E11!,
!numberA!: !11!,
!nameA!: !Jennifer Koch!,
!hitsA!: !46!,
!shotsA!: !212!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHHMHMHMMHHMMMMMMMMMMMMHMMMMHMMMMMHH!,
!shotStringB!: !HMHMMMHMMMMHHMMMMHMMMMHHMMMMMMMHMMMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHMMMHMMMHMMHMMMMMMMMHHMMMMMMHHMMMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMHMMHHHMMMMMMMMHMMMMMMMMMHMMMHHMMMMMMMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMMHMMMMHHMHMMHMMMMMMMHMMMMHMMMMMHMMMHMMM!,
!shotStringB!: !HMMHMMHMMHHMMMMHMMHMMMHMMMMMHMMMMMMMMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHMMHMMMMHMMHMMHMMMMMHMMMMHMMMMMMMHMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MMHMMMMMMMHMHMMMHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHMHHMMMMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMHMHMHMMHMHMHMMHMMMMHMM!,
!shotStringB!: !HMMMHMMMHHMMHHHMMMMMHMMMMMMMHH!
}
],
!hitsB!: !48!,
!shotsB!: !216!,
!nameB!: !Sina S.!,
!numberB!: !11!
},
{
!match!: !E12!,
!numberA!: !12!,
!nameA!: !Valerie M.!,
!hitsA!: !54!,
!shotsA!: !163!,
!games!: [
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMHMMMMHHHHMHMHMHMMMMMMMHHMMHMH!,
!shotStringB!: !MHMMMMMMMMHHMHHMMMHHMMHHMMMMHMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMMHMMMMHMHHMHHMMHMHMMMMMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMMMMMHMHMHMMMMMHMMHMMMHMMHMHMHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HMHMHMMMMMMMMMMMHMMHHMHMMHHMMHHMMHHMMHMMHH!,
!shotStringB!: !HMMMMHHMMHHMMHMMMMMMHMMHMHMMMHHMHMHMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMHHMMHHHMMHMMMMMMMHM!,
!shotStringB!: !MMHHMMMHHMMMHMHMMMHHMHMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMHMMMHHMMHMMHMHMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHHHMMHMMMMHMMHHHMHMMMMH!
}
],
!hitsB!: !53!,
!shotsB!: !164!,
!nameB!: !Ida Navers!,
!numberB!: !12!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !2!,
!nameA1!: !Basti Fitzke!,
!nameA2!: !Nico Hausmann!,
!hitsA1!: !22!,
!shotsA1!: !27!,
!hitsA2!: !11!,
!shotsA2!: !23!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HhHMmHhHHmHHmh!,
!shotStringB!: !mMHhmMhHmhHHmHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !hHHhHHmHmHhH!,
!shotStringB!: !MmMMmmHmMHhM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !hhHHhMmHmHhMMmhMmHmHmHmH!,
!shotStringB!: !MhmMMmhHHmHhMhHMMmhHmHmMM!
}
],
!hitsB1!: !13!,
!shotsB1!: !29!,
!hitsB2!: !9!,
!shotsB2!: !23!,
!nameB1!: !Kevin Raddatz!,
!nameB2!: !Nigel Behrends!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !4!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Rene Lorenz!,
!nameA2!: !Niklas Trippler!,
!hitsA1!: !17!,
!shotsA1!: !37!,
!hitsA2!: !20!,
!shotsA2!: !41!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hmHhHHhHHmHMmh!,
!shotStringB!: !HhhmMMmhHMMmmHHhM!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !mHhHMHhmhMHhhmMmMMmMmhmMhM!,
!shotStringB!: !HhMHmmHhHHMmmMMhMhhHmhH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hMhMhHmHmMmhMMhhM!,
!shotStringB!: !hHMhMHmhHMhMhMMhH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmHmmMHhmMmmHmMhMHmhM!,
!shotStringB!: !hhHMHhmMmMhmMhMmMHhmH!
}
],
!hitsB1!: !19!,
!shotsB1!: !41!,
!hitsB2!: !22!,
!shotsB2!: !37!,
!nameB1!: !Morris Graf!,
!nameB2!: !Christian Koch!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !6!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Alexander Koch!,
!nameA2!: !Jamie Hausmann!,
!hitsA1!: !19!,
!shotsA1!: !50!,
!hitsA2!: !19!,
!shotsA2!: !45!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHmmMMhmMHmhHMHmhMmMMmmMm!,
!shotStringB!: !hHHmHhHMmMmHmMhMmMmMMmhMMh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hHHhMMmhMmHhHMmMMmhMH!,
!shotStringB!: !HhHMhHMmMhMmMmMMmmMmMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hhHHmMHmmMMhHmmMMmhMMmhMH!,
!shotStringB!: !hMmHmMMmmMmHmMhMmHhMmMhMhM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !mMMmhHMMhmMHhhMmmMHmhHMh!,
!shotStringB!: !mMhhHMmHmHmMmHmMmHmMmMm!
}
],
!hitsB1!: !16!,
!shotsB1!: !50!,
!hitsB2!: !15!,
!shotsB2!: !47!,
!nameB1!: !Marvin Niehage!,
!nameB2!: !Frank Rautert!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !8!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !5!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Francois Legrand!,
!nameA2!: !Caro Trippler!,
!hitsA1!: !32!,
!shotsA1!: !63!,
!hitsA2!: !15!,
!shotsA2!: !55!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mmHhHMHmhHMMmMmmMMhmMmMMmmHmMmMhM!,
!shotStringB!: !mHmMmHhHMmMmHmMmMhHMmHmMhMmMmMmH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmHHmMmHhHMhmMmMhMmMmMmMm!,
!shotStringB!: !mhHHmMmHhMmHmMmHmHmMmHmMh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HmHmMhHHhHMhMmHmMmMmMH!,
!shotStringB!: !mHhMmMmHmMmMhHMmMmMhHMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !mHhHHmHhHHhMmH!,
!shotStringB!: !mmHmMmHmMmHm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !mmHhHHhHMmHmHmMMmmHmMmH!,
!shotStringB!: !HmHhmHmMhMmMmMhMmMmMhM!
}
],
!hitsB1!: !24!,
!shotsB1!: !57!,
!hitsB2!: !13!,
!shotsB2!: !57!,
!nameB1!: !Theresa Schulz!,
!nameB2!: !Ida Navers!,
!numberB1!: !5!,
!numberB2!: !12!
},
{
!match!: !D5!,
!numberA1!: !9!,
!numberA2!: !10!,
!nameA1!: !Lena Marie de Groot!,
!nameA2!: !Julia Schickentanz!,
!hitsA1!: !12!,
!shotsA1!: !38!,
!hitsA2!: !12!,
!shotsA2!: !40!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmMmmMMhMhMhMhHhhMmMmMmM!,
!shotStringB!: !HmmMMhhMhMMhMmmMHhmhMHmh!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmMhHmMmMmmMMhHhmMmHmMmMmMmHhM!,
!shotStringB!: !hhMmMHhmhMHmMmHmmMmMMmhHMmMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHmMmHhmHmMmMmMmHmHmMhm!,
!shotStringB!: !HhmmHMhmHMmhHMhMHmmMMmmH!
}
],
!hitsB1!: !14!,
!shotsB1!: !37!,
!hitsB2!: !16!,
!shotsB2!: !39!,
!nameB1!: !Fabian Mazur!,
!nameB2!: !Dennis Westermann!,
!numberB1!: !7!,
!numberB2!: !11!
},
{
!match!: !D6!,
!numberA1!: !11!,
!numberA2!: !12!,
!nameA1!: !Jennifer Koch!,
!nameA2!: !Valerie M.!,
!hitsA1!: !21!,
!shotsA1!: !71!,
!hitsA2!: !17!,
!shotsA2!: !69!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hMmMmMmmHhHMmMmMhHMmMMmMmmMmHMmhHH!,
!shotStringB!: !mMmMhHMmMhHMhMmMmMmMhMmMmMmMMmmMm!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmHmHmHhHMmMmMmMmMmMmMmMmMhMhMm!,
!shotStringB!: !hmMmHmHmMhMmHhMmMHmmHmMmMmHMmMh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !mhMmMhMmHMmhHHhMmMmHmMmMHmmMmMmMMmH!,
!shotStringB!: !hMmHmMhMmHmMhHHmMmMhMMmmMmHMmMmmMMmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HhhmMhMHmhMmHmMhMhMmMMmmMmMMmmMmMMmmMmH!,
!shotStringB!: !MMmmHmMhMmMHmhHMmHmMmMmHmMHmmHmMmMmMMmmM!
}
],
!hitsB1!: !20!,
!shotsB1!: !72!,
!hitsB2!: !14!,
!shotsB2!: !68!,
!nameB1!: !Lina N.!,
!nameB2!: !Sina S.!,
!numberB1!: !9!,
!numberB2!: !10!
}
]
}

Testspiel: PSG Mayence – Team Serbia

JSON-Scorecard2
{
!season!: 7,
!league!: !1!,
!matchday!: !Testspiel!,
!teamA!: !PSG Mayence!,
!teamB!: !Team Serbia!,
!lineupA!: !x!,
!lineupB!: !1,Uros Djuric;2,Danilo Prascevic;4,Ivan Vukomanovic;7,Milos Gajovic;9,Vasilije Obradovic;12,Lazar Karadzic;14,Natasa Stojanovic ♀;18,Marija Itov ♀;1,Uros Djuric;3,Ivan Vukomanovic;2,Danilo Prascevic;4,Luka Markovic;5,Milos Gajovic;6,Lazar Karadzic;7,Natasa Stojanovic ♀;8,Marija Itov ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Daniel O.!,
!hitsA!: !70!,
!shotsA!: !88!,
!games!: [
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHHMHHHH!,
!shotStringB!: !HHMHHHMHMHHHHM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHHHMMHHHM!,
!shotStringB!: !MHHHHHHHHHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMHMHHHHHM!,
!shotStringB!: !HHMHHHHMHHMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHHMM!,
!shotStringB!: !HHHMHHHHHHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHHHHHHHHHH!,
!shotStringB!: !HHHHHHMHMHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHHHHHHH!,
!shotStringB!: !MHHHHHHHHMHHHHM!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHHHHMHM!,
!shotStringB!: !HMHHHHHHHMHHHHH!
}
],
!hitsB!: !73!,
!shotsB!: !91!,
!nameB!: !Uros Djuric!,
!numberB!: !1!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Moritz H.!,
!hitsA!: !61!,
!shotsA!: !86!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHHMHHHHHH!,
!shotStringB!: !HHHHHMMHHMHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMHHHHHHHMHH!,
!shotStringB!: !MHMHHHHHHMMHHM!
},
{
!scoreA!: !15!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !HHMHHHHMHHHHHHMMHMHHM!,
!shotStringB!: !HHHHHMHMHHHMMHHMHHHHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHHHHMHMHMHM!,
!shotStringB!: !MHHMMHHHHHHHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHHHMHMHHHMHMHM!,
!shotStringB!: !HHMHMHHMMHHHHHHHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHHMHMMHHMHHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHHMHMMHH!
}
],
!hitsB!: !67!,
!shotsB!: !91!,
!nameB!: !Danilo Prascevic!,
!numberB!: !2!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Marc W.!,
!hitsA!: !54!,
!shotsA!: !85!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HMMHHMHHMHHHHH!,
!shotStringB!: !MHMMHMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHMHHMHHMHHHH!,
!shotStringB!: !HHHHHMMHHMHM!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMHMHMHMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHMMHMMHHHMHMHHMHH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMHHHMHHHMHHHH!,
!shotStringB!: !HHMMHMHMHHHHHHM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMHMHHMHHM!,
!shotStringB!: !HHHMHHHHHMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHHMHHHHHMH!,
!shotStringB!: !HHHMHHMHHHHMM!
}
],
!hitsB!: !50!,
!shotsB!: !82!,
!nameB!: !Ivan Vukomanovic!,
!numberB!: !4!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Pascal A.!,
!hitsA!: !59!,
!shotsA!: !94!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHHHHHMMHHMMMH!,
!shotStringB!: !HHMHMHHHMMMHMMHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHMMHMH!,
!shotStringB!: !HMHHMHMHMHM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHHHMMHHHM!,
!shotStringB!: !HHHHHMHHHHH!
},
{
!scoreA!: !15!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !MHHHMMHMHHMHHHMHHMMHMHHMHM!,
!shotStringB!: !HHMHMHMHHHHMHMHHMMHHHHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMHMHHHHMMMHHM!,
!shotStringB!: !HMMHMMHHHMHHMHHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMHHMHHMHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHMHHHH!
}
],
!hitsB!: !61!,
!shotsB!: !89!,
!nameB!: !Milos Gajovic!,
!numberB!: !7!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Philipp W.!,
!hitsA!: !55!,
!shotsA!: !78!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHHHHHMHHMMMM!,
!shotStringB!: !HMMHHHHMMHHHHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHMHMMHHHHHHH!,
!shotStringB!: !HHHMHHMMMHHHHM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHHMHMMHMMHHMM!,
!shotStringB!: !HHMHMHHMHMHHMMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHHHH!,
!shotStringB!: !HHHHMHMMHM!
},
{
!scoreA!: !*10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHHH!,
!shotStringB!: !HMHHHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHMMMHH!,
!shotStringB!: !HHHHMHMHMMHHHM!
}
],
!hitsB!: !49!,
!shotsB!: !76!,
!nameB!: !Vasilije Obradovic!,
!numberB!: !9!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !T. Götz!,
!hitsA!: !63!,
!shotsA!: !114!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHMHMMHMH!,
!shotStringB!: !HMHMHHHMMHMHHMHM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHMMMHMMHHMMMMMMHMMHHMM!,
!shotStringB!: !HHMMMHMMMMMMHMHMHHHHMMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHMHHMHMMHM!,
!shotStringB!: !HHMHMHHMHHHMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHHMHMHHHHHHH!,
!shotStringB!: !HMHMHMMHHHMMM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMMMHHHHMM!,
!shotStringB!: !HHMMHHMHHMHHHH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !MHHMHMHHHHMHHHMMMHMMHH!,
!shotStringB!: !HHMHHMHMMHHMHHHMMMMHHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHMHMHHMHHHHH!,
!shotStringB!: !MHMMMHHHHMMM!
}
],
!hitsB!: !62!,
!shotsB!: !116!,
!nameB!: !Lazar Karadzic!,
!numberB!: !12!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Maike K. ♀!,
!hitsA!: !48!,
!shotsA!: !102!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHHMMHHHHHMMMMMMHMH!,
!shotStringB!: !MMMHMHMMHMMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHHHHHMMMHMMHMMHMMHH!,
!shotStringB!: !HMHHMHMHHHHMMHMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMMHMHMMMHMHMHHMMMMHMHMMH!,
!shotStringB!: !MMMHHMHHHMMMMMHMMMMMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHHHHMMMMHMMMMMHMMMM!,
!shotStringB!: !HHMMMHHHMHMHMHHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHMHHHMHHMHMHMMHH!,
!shotStringB!: !HHMHMMMMMHMMHHMMHM!
}
],
!hitsB!: !38!,
!shotsB!: !102!,
!nameB!: !Natasa Stojanovic ♀!,
!numberB!: !14!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Shirin M. ♀!,
!hitsA!: !60!,
!shotsA!: !113!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMMMHMHHHMHHMMMHMMHH!,
!shotStringB!: !HHMHMHHHMMHMMHMHMMMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMHHMMHHMHHHMHMMMMM!,
!shotStringB!: !HHHMHHHMMMMHHMMMMMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HMMHHHMHMHHHHMH!,
!shotStringB!: !HMMMHMHHMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMHHMHMHMMMHHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHMMHHHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !HHHHMMHHHMHMMMHHMHMMHH!,
!shotStringB!: !HHMMMHMMHHMMMHHHHHMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMHHMHHHHHHMMMMMMH!,
!shotStringB!: !HHMMHHHHMMMHMMHMHM!
}
],
!hitsB!: !54!,
!shotsB!: !116!,
!nameB!: !Marija Itov ♀!,
!numberB!: !18!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Daniel O.!,
!nameA2!: !Daniel J.!,
!hitsA1!: !54!,
!shotsA1!: !71!,
!hitsA2!: !33!,
!shotsA2!: !56!,
!games!: [
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !mhMhHHmHmHHhHmHmHHm!,
!shotStringB!: !mHhHMhHMhMhHHMhhHMh!
},
{
!scoreA!: !19!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !hHHHhhHmhMMhmMHmHHhhMHmHmHHh!,
!shotStringB!: !HmHmMhHHhHHhMHhMmMhHmHmHHmMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hhHMHhhHmmHMhH!,
!shotStringB!: !mHmHhMMhmHhMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !hHHhMhHHmHMhH!,
!shotStringB!: !MhHMhHHmHHmhHMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hhHHhHHmHMmHmM!,
!shotStringB!: !hHHhHHmHmHhMH!
},
{
!scoreA!: !17!,
!scoreB!: !19!,
!shotStringA!: !hHMmHHhhHhHmMHmHHmHhMHmHhM!,
!shotStringB!: !HmHhHHmHmHhHHmHmHmHmHmHHhHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hhHHmHhHMhHMH!,
!shotStringB!: !hHMhMhHHmHmHm!
}
],
!hitsB1!: !54!,
!shotsB1!: !75!,
!hitsB2!: !27!,
!shotsB2!: !53!,
!nameB1!: !Uros Djuric!,
!nameB2!: !Ivan Vukomanovic!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !3!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !5!,
!nameA1!: !Moritz H.!,
!nameA2!: !T. Götz!,
!hitsA1!: !65!,
!shotsA1!: !77!,
!hitsA2!: !25!,
!shotsA2!: !57!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmHmHHmmHHm!,
!shotStringB!: !hHHHhhHhMmHMh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !mHmHmHmHhHHhMHhmMm!,
!shotStringB!: !HmHhHhmHMhhMhHhHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !mhMhHHmHhHHHmH!,
!shotStringB!: !hHMhMMmMhhMmHhHm!
},
{
!scoreA!: !22!,
!scoreB!: !20!,
!shotStringA!: !mHmMhHHhHMhHhHmHmHHmHMmhHmMMhmHHhHH!,
!shotStringB!: !HhHHmMhHHhHHmHmHMmHmHhHmMmHmHHmHm!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !HhHHmHhHMmHhHmHmHHhHH!,
!shotStringB!: !hHHhHMhHHhMHhMhMHhMm!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !mHmHhHHhMhHHHmHm!,
!shotStringB!: !HhHMHhhHmmHmHHhHH!
},
{
!scoreA!: !15!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !HhHHhMmHhHHHmHHhhHM!,
!shotStringB!: !hHHMhhHHhHMHmHhHhHH!
}
],
!hitsB1!: !57!,
!shotsB1!: !78!,
!hitsB2!: !37!,
!shotsB2!: !58!,
!nameB1!: !Danilo Prascevic!,
!nameB2!: !Luka Markovic!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !4!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !4!,
!nameA1!: !Marc W.!,
!nameA2!: !Philipp W.!,
!hitsA1!: !52!,
!shotsA1!: !89!,
!hitsA2!: !41!,
!shotsA2!: !57!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHmMmHhHMhMhMmHhH!,
!shotStringB!: !hMmMhHMHmhMmMhHHm!
},
{
!scoreA!: !18!,
!scoreB!: !19!,
!shotStringA!: !HhHHhHHhHMhMmHhMHMhHmMhMmMhHm!,
!shotStringB!: !HhHHmMhHHhHHmHHmHhMMhhmMhHH!
},
{
!scoreA!: !14!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !HHmHmMhHmMhMhHhMMhHhHHmM!,
!shotStringB!: !mHhMhHHmHMmMhmMhHHhHHhMHh!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhHhHMmMhHhHMmM!,
!shotStringB!: !MhHHHhHHhMMmHmH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHhMHhHHhMHh!,
!shotStringB!: !mHhMhMmHHm!
},
{
!scoreA!: !19!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !HhMMhMhHhHMhHmMmHHhHHhMHHhH!,
!shotStringB!: !HmHhHHmHMmHmhMHhhHHmHMhHm!
},
{
!scoreA!: !14!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !MMhHhMHhHHhHMhMhMhHHmM!,
!shotStringB!: !hMmHhHhhMMmHhHhmHHhhHMH!
}
],
!hitsB1!: !54!,
!shotsB1!: !80!,
!hitsB2!: !36!,
!shotsB2!: !62!,
!nameB1!: !Milos Gajovic!,
!nameB2!: !Lazar Karadzic!,
!numberB1!: !5!,
!numberB2!: !6!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !8!,
!numberA2!: !9!,
!nameA1!: !Maike K. ♀!,
!nameA2!: !Lisa K. ♀!,
!hitsA1!: !20!,
!shotsA1!: !54!,
!hitsA2!: !18!,
!shotsA2!: !49!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMhMmMmHmmMmHmMhHMMmMmmHhMMmHm!,
!shotStringB!: !hMmMmHhMhHHmMHmmMhMmMMhmMMmh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HhhhMHmMhmHMhmMmMhMMh!,
!shotStringB!: !MhMhHHmMhMmHMmHmmMMhm!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHmHmMhhHHmMM!,
!shotStringB!: !hHHhMhHHmHHmH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMMmHmHmMmHhMHmMhMmM!,
!shotStringB!: !HhMhMhMhHHhMHmMmMmH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHhhMhHmMmhMMmmMHmm!,
!shotStringB!: !hMhMmMMmhHHmHHhHMmh!
}
],
!hitsB1!: !25!,
!shotsB1!: !54!,
!hitsB2!: !23!,
!shotsB2!: !46!,
!nameB1!: !Natasa Stojanovic ♀!,
!nameB2!: !Marija Itov ♀!,
!numberB1!: !7!,
!numberB2!: !8!
}
]
}

Testspiel: Schobbe Drinke – PSG Mayence V

JSON-Scorecard2
{
!season!: 7,
!league!: !5!,
!matchday!: !Testspiel!,
!teamA!: !Schobbe Drinke!,
!teamB!: !PSG Mayence V!,
!lineupA!: !2,Dominik H.;5,Sarah F. ♀;6,Timo H.;7,J. Luy;13,Jan H.;15,Michi M.;16,Julian D.;20,Lorena H. ♀;1,Marvin S.;3,Sarah F. ♀;2,Samuel B.;8,Lorena H. ♀;4,Timo H.;6,Michi M.;5,Leon G.;7,Julian D.!,
!lineupB!: !2,Adrian S.;4,Gordon K.;6,Lars T.;7,Jonas W.;11,Moritz S.;13,Chris F.;20,Katja R. ♀;24,Sheena L. ♀;1,Adrian S.;5,Moritz S.;3,Lars T.;6,Chris F.;2,Gordon K.;8,Sheena L. ♀;4,Jonas W.;7,Katja R. ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Dominik H.!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !80!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMMHMMHHMMHMMMMHMHM!,
!shotStringB!: !HMMHHMMHHHMMMMMMMMHHHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !2!,
!shotStringA!: !HHMHHMHHHHMHMMH!,
!shotStringB!: !MMMMMMMMHMMHM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHHHMMMHMHMHHMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHHMHHHMMHMHMHMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMMMHMHMMMMMMMHMMHM!,
!shotStringB!: !MHMHHHHMHMMMMMHMMHHH!
}
],
!hitsB!: !32!,
!shotsB!: !76!,
!nameB!: !Adrian S.!,
!numberB!: !2!,
!date!: !14.01.2024 14.00!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Sarah F. ♀!,
!hitsA!: !32!,
!shotsA!: !89!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHHMHMMHMMMMMHMMHMMMM!,
!shotStringB!: !HMMMMMHHMMHHHMHMMMMHMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHMHHHHMMHHMMMHMMMMMHMMH!,
!shotStringB!: !MMHMHMMHMHMHMMHHHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMMMMHMMHHMMMHM!,
!shotStringB!: !MHHMHHHHHHMMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMHMMHHHMMHMHMMHHMMHM!,
!shotStringB!: !MHHMHHMHMMMMHHHMMMMMMMHMH!
}
],
!hitsB!: !38!,
!shotsB!: !88!,
!nameB!: !Gordon K.!,
!numberB!: !4!,
!date!: !16.01.2024 18.00!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Timo H.!,
!hitsA!: !20!,
!shotsA!: !53!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHMMHMMMHMMMMHMHMHHHMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MMHHHHMMHMMMMMHMMHMMMMMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMMMHMMHMHMHHMHHMMMMMHMHMH!,
!shotStringB!: !MMHMMHMMMMMHMMMHMHMMHMHMMHM!
}
],
!hitsB!: !16!,
!shotsB!: !56!,
!nameB!: !Lars T.!,
!numberB!: !6!,
!date!: !14.01.2024 15.00!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !J. Luy!,
!hitsA!: !42!,
!shotsA!: !100!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMHMMHMHHMMMMMMMHMMHMMHMM!,
!shotStringB!: !HMMMMMMMMMMHHHHHHMMMMHMHMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMMHHMMHHHMMMMHMMMHHMH!,
!shotStringB!: !MHMMMMMHHHHHMMHMMHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HMHMHHMHHHHMHMMMH!,
!shotStringB!: !MMHMMHHMMHMMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !HMHHHMHMMMMHHMMMHHMMMMMMMMMMHMHHMH!,
!shotStringB!: !MMMHMHMMHMMMHMMMHMHHHMMHMHMMMHMMM!
}
],
!hitsB!: !34!,
!shotsB!: !102!,
!nameB!: !Jonas W.!,
!numberB!: !7!,
!date!: !16.01.2024 19.00!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !13!,
!nameA!: !Jan H.!,
!hitsA!: !48!,
!shotsA!: !154!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !HMHMHHHMMMHMMMHMHHMMMH!,
!shotStringB!: !HMMMHMMMMMMMMMMMHMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMMHHMMHMMHMHHMMHMMHMMMH!,
!shotStringB!: !MHHHMMMMHMHMMMMMMHMHHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HMMHMMMMHHMMMMMHHMMMHMMMMMMHMHMMMMHHMMMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMHMMMHMMMHHMHHMHMMMMMMMHMMMMMMMHHMMHMMMMMMMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMHMHHMMMMHMMMHMHM!,
!shotStringB!: !MHMHHHHMMMHHHHMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHMHMMMMMHMMHHMMHMHMMHMMMMMMMHMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHHHMMMMHMHMMMMMMMMMMMHMMMHHMMMMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !46!,
!shotsB!: !156!,
!nameB!: !Moritz S.!,
!numberB!: !11!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !15!,
!nameA!: !Michi M.!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !76!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMMHHMMMHMMHMMMMHMMHMMHMMHH!,
!shotStringB!: !MMMHHMMMMMMMHMMHHHMMHMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMHMMMHMHHMMMHHHMHMMHMMH!,
!shotStringB!: !HMMMMHMMMMHMMHMHHHHMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MMHHHMMHMMHMHMMMHMMMHMMHH!,
!shotStringB!: !MMHHMMMMHMMHMHMMMHMMMMMMMM!
}
],
!hitsB!: !22!,
!shotsB!: !78!,
!nameB!: !Chris F.!,
!numberB!: !13!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !16!,
!nameA!: !Julian D.!,
!hitsA!: !32!,
!shotsA!: !124!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMMMMMHMMHMHMMMHHMHHMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMMHHHMHHMMMMMMHMMMMMMHMMMMHMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHHMMMMHMMMHMMMMHHMMMHMHMMMMMMHH!,
!shotStringB!: !MHHHMMMMMMHMHMHMMHMHMMMMMMMMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMHHHHMHMMHMMHMMMMMMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMHMHMMMHMHHMMMMMMHMHMMMMHMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMMMHMHHMMMMHMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MHHMHHHHHHMMMHMMMMMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !39!,
!shotsB!: !125!,
!nameB!: !Katja R. ♀!,
!numberB!: !20!,
!date!: !18.01.2024 18.30!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !20!,
!nameA!: !Lorena H. ♀!,
!hitsA!: !47!,
!shotsA!: !150!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !MMHMMMHMHHHHMHMMMMHMMMHMMMH!,
!shotStringB!: !MHMHMMMMMMMMHMHMMMMHMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !MHMHHMMHMMHMMMMHMHMMMHMMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMHMHMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHHMMHHHMHMHMMMMMHMMMMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMHMHHMMMMMMHHMHHMMMMMMMMMHHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHHMMHHMMMMMMHMMMMMMMMMMMMHM!,
!shotStringB!: !HMMMHHHHMMMHMMHHMHMMMMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHHHMMMHMMHHMHMHMHMMMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMHMMMMHMMMMMMHHMMMHHMHMMMHM!
}
],
!hitsB!: !36!,
!shotsB!: !149!,
!nameB!: !Sheena L. ♀!,
!numberB!: !24!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !3!,
!nameA1!: !Marvin S.!,
!nameA2!: !Sarah F. ♀!,
!hitsA1!: !33!,
!shotsA1!: !62!,
!hitsA2!: !17!,
!shotsA2!: !57!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mhMmMmHhMmHmHmHmHmHM!,
!shotStringB!: !hMmHmHhMmHmHmMmHhHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !mHmHmHmHhHMhMmMmMmHmHmMmMmH!,
!shotStringB!: !MmHmHhHHmMhMmMmHmMmMmHmMmMm!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hmHmMmMmMhMHhmmHmHhHM!,
!shotStringB!: !mHmHmHhMhMhMmHmHhH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !hMmMmMhHMHhHmHhHMmMMhmMmHMmHh!,
!shotStringB!: !mmMmMhHHmHhMmMmHhHHMhhMmMhMMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MmMmHmMmMhHHmHmMmHhHHh!,
!shotStringB!: !mMhHMhMmMmHmHmHmMmHhMm!
}
],
!hitsB1!: !30!,
!shotsB1!: !60!,
!hitsB2!: !18!,
!shotsB2!: !56!,
!nameB1!: !Adrian S.!,
!nameB2!: !Moritz S.!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !5!,
!date!: !14.01.2024 14.30!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Samuel B.!,
!nameA2!: !Lorena H. ♀!,
!hitsA1!: !21!,
!shotsA1!: !70!,
!hitsA2!: !11!,
!shotsA2!: !65!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhMmMmMmMmMmHmMmHMmmMmMmMmMmMhHMmMmMmMmMhM!,
!shotStringB!: !mMHhmHmHmMmmMMhMhMmHmMhMmMmMmhMMmMmMmmMMh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !mMHmmMmHmHmMmMmMmHmHmMmHmHhHMmMmMh!,
!shotStringB!: !MhHMMhMmMmMmmMmHMmHmMmMhMmMmMmMhMmm!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmMmMhMmMmMmMmMhHHhHHmMmMm!,
!shotStringB!: !MmMhMmHmMmMhMhHmMhHhmMhH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHhMmHhMmMhHHmMmMmMmHmMmMmMmMmMHm!,
!shotStringB!: !MHmHmMhHmMhHmMmHhmHmMmMmMmMmMmh!
}
],
!hitsB1!: !17!,
!shotsB1!: !65!,
!hitsB2!: !20!,
!shotsB2!: !66!,
!nameB1!: !Lars T.!,
!nameB2!: !Chris F.!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !6!,
!date!: !13.01.2024 18.00!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Timo H.!,
!nameA2!: !Michi M.!,
!hitsA1!: !27!,
!shotsA1!: !85!,
!hitsA2!: !24!,
!shotsA2!: !74!,
!games!: [
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !MMhHmMhMmHmMmMmHhMMmHhHMmHHmMmHmMmMmHHmMmHmH!,
!shotStringB!: !mHmMmHhHHmMmHmMmMmMHmmHhHMmmMhMmMmMmHHmMmMmHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MhMhHhHHmMmMhMhHmMmMmMmH!,
!shotStringB!: !HhMmHHmmMmMhMhMmHmMmMmMHm!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHhMMmMmMhMmMmMmMmMhHmMmMhMmHm!,
!shotStringB!: !hMhHhmHmHmMmMMmMhmMmHmMmMMhh!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmMmMmMhHmMmMhMhMmHhmMhMmMmMhHm!,
!shotStringB!: !MhHMhMmHmHmHmHmHmMmMMmhMMmMmMh!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHmMhMmHmMmMhMhHmMmMmMhMhHmMmM!,
!shotStringB!: !HhmmHhHHmMmMMmmMMmmMMhmMHmhMmMH!
}
],
!hitsB1!: !32!,
!shotsB1!: !82!,
!hitsB2!: !20!,
!shotsB2!: !77!,
!nameB1!: !Gordon K.!,
!nameB2!: !Sheena L. ♀!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !16.01.2024 17.30!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !5!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Leon G.!,
!nameA2!: !Julian D.!,
!hitsA1!: !8!,
!shotsA1!: !39!,
!hitsA2!: !9!,
!shotsA2!: !40!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hMmhMHhmMmMhMmMmMmMmMmMmHm!,
!shotStringB!: !hMmHhMmMhMHmmMhHmmHmMhMH!
},
{
!scoreA!: !2!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmHmHmMmMmM!,
!shotStringB!: !hhHHhMhMhMhHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMmMhMmMhMmMmMmHmMmHmMmMhHmMmMmMmMhHmmMMhM!,
!shotStringB!: !hMmMmMmMmHhHhmMhMmMmMhMmMhMmMMmmMmMmMMhmMH!
}
],
!hitsB1!: !12!,
!shotsB1!: !40!,
!hitsB2!: !18!,
!shotsB2!: !39!,
!nameB1!: !Jonas W.!,
!nameB2!: !Katja R. ♀!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !18.01.2024 19.00!
}
]
}

Testspiel: PSG Mayence V – BPC Konstanz Kingfishers II

JSON-Scorecard2
{
!season!: 7,
!league!: !5!,
!matchday!: !Testspiel!,
!teamA!: !PSG Mayence V!,
!teamB!: !BPC Konstanz Kingfishers II!,
!lineupA!: !1,Ole R.;5,Jan L.;6,Lars T.;10,Ralf U.;14,Kevin B.;16,Christian H.;18,Henni D. ♀;20,Katja R. ♀;1,Ole R.;2,Adrian S.;3,Gordon K.;4,Jan L.;5,Kevin B.;6,Christian H.;7,Henni D. ♀;8,Katja R. ♀!,
!lineupB!: !1,Marcel S.;2,Fabian M.;3,Tommy P.;4,Dario B.;6,Taimo S.;7,Juri S.;13,Davina M. ♀;17,Maga K. ♀;1,Tommy P.;4,Juri S.;2,Basti L.;3,Taimo S.;5,Davina M. ♀;7,Ello M. ♀;6,Kim G. ♀;8,Maga K. ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Ole R.!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !59!,
!games!: [
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !HHMHMMHMHMMMMMHHMHMMMMHHHMHH!,
!shotStringB!: !MHMMMHMMHHMMMMHMMMMHHMMHHHMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHHMHHHMMHHHH!,
!shotStringB!: !MHHHMMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMHMHMHMHHMHMMHHMH!,
!shotStringB!: !MMHMHMMHMMMMMHMHMMHHM!
}
],
!hitsB!: !23!,
!shotsB!: !63!,
!nameB!: !Marcel S.!,
!numberB!: !1!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Jan L.!,
!hitsA!: !35!,
!shotsA!: !94!,
!games!: [
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMMMMMHMMMHMMMHMHMMHMM!,
!shotStringB!: !MHHMMHMMHHMHHMHMMMMMMMMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMMHHMHHHMMHMMMHHMMH!,
!shotStringB!: !HHMHHMMMHMHMMMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHHHMHMHHHHMMMMHMMH!,
!shotStringB!: !MMMMMMHHHMMHHMMMHMHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHMHHMHHMMMHMMHMMMMHMMMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MHMMHMHMHMMMMHMMMMHMMMMMMMMM!
}
],
!hitsB!: !32!,
!shotsB!: !97!,
!nameB!: !Fabian M.!,
!numberB!: !2!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Lars T.!,
!hitsA!: !45!,
!shotsA!: !165!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HHMMHMMHHHMHMMHMMMMMMMMMMHH!,
!shotStringB!: !HMHHHMHMMMMMMMMMMMMMMHMMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMMMMHHHHHMMMHMHHMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !HHMMHMMHMMMMHMHMMHMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMHHHMMMMMMMMMMMMMMMHHMMMMMMHM!,
!shotStringB!: !MHMMMHHMHHMHMMMHMMHMMHMMMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMMHMHHMMMMMMHMMMMHMMMMMMMMMHMM!,
!shotStringB!: !MMHMMHMHMMMMMMMMHMMHHMMMMMMMMHMHMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMHHMMMMMMMMMHMHHHMMMMHMMHMHH!,
!shotStringB!: !HHMMMMMMHMMMMHMMMHMHMMMMMMMMHHM!
}
],
!hitsB!: !43!,
!shotsB!: !166!,
!nameB!: !Tommy P.!,
!numberB!: !3!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !10!,
!nameA!: !Ralf U.!,
!hitsA!: !37!,
!shotsA!: !111!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMHMHMHMMHMMMMHMMMMHMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHMHMMMHMMHHHMHMMMMMMHHMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHHMHHMMMMHMHMHMMM!,
!shotStringB!: !HMMMMHHMMMMMMMHHHHHHMH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !HHHMMMHMHMHHHMMMHMMMHMMMMHMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMMHMHHMHHMHMHMMHMHHHMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMHMHMMMHMMHMMHMMMHMMMMM!,
!shotStringB!: !HHMMMMHMMMMHHHMMMMMMHMHHMMMH!
}
],
!hitsB!: !41!,
!shotsB!: !113!,
!nameB!: !Dario B.!,
!numberB!: !4!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !14!,
!nameA!: !Kevin B.!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !129!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMHMMMMHMHMMMHMMMMHMHMMMMMMMMMMMHMHMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMMMHMHMMMMMMMMMMMMHMMMHMMMMMMMHMMMHMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMHMMMHMMMHMHMMMHMMMMMMMHMMMMHMMMHMMMMMMHMMMH!,
!shotStringB!: !MMMMMMMMMMMMHHHMHMMMMHMMMMMMMMMMHMHMMHMMMMMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHHMMMMMMMHHMMMMHMHMMMMMMMMMMMHMMMMHH!,
!shotStringB!: !MMMMHMMMMMMMMHMHMMHMMHMMMHMMMMMMHMHM!
}
],
!hitsB!: !23!,
!shotsB!: !130!,
!nameB!: !Taimo S.!,
!numberB!: !6!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !16!,
!nameA!: !Christian H.!,
!hitsA!: !36!,
!shotsA!: !131!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHMMHHMMMMMHMMMMMMMMHHMMMM!,
!shotStringB!: !HMMMHMMHMMHHMMMMHHHMMMMMMMHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMMHMMMMHMMMMMHMMMHMHMMMMHMHHMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMHHMHMMMHMMHMHMMMMMMMMMMMMMMHMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHMMHMMMMMHMMMHMMHMMHMMMMHHMMMH!,
!shotStringB!: !HHMMHMMMMMMHHMMMHMHMMMMMMMHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MMHMMMMMMHMMMMHMMHMMHMMHMMHMMHMMMHMH!,
!shotStringB!: !MMMHMHMMMMMMMHMMMMMMMMHMHMMMMMHMMMMM!
}
],
!hitsB!: !32!,
!shotsB!: !134!,
!nameB!: !Juri S.!,
!numberB!: !7!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !18!,
!nameA!: !Henni D. ♀!,
!hitsA!: !43!,
!shotsA!: !154!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMMMHHMMMMMMMHMMMMHHMMHMMHMMMMHMMMMHMH!,
!shotStringB!: !HHMMMHMMMHMHMHMMMMHHMMMMMMMMMMHMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMMHHMMHMMHHHMMMHMMHMMMMHHMMMHMMH!,
!shotStringB!: !HHMMMMMMMHMMHHHMHMHMHMMMMMMMMMMHMMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMHMHMHMMMMMHMMHMMMMMHMMMMHM!,
!shotStringB!: !HMMMMMMHMMMMHMHMHMMHHMHHMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !MMMMMMMMHMMMHHHHMMHMHMMMMMMMMMHMHMMMMHMHHMMMMH!,
!shotStringB!: !HHHHMHMMMMHMMMMMMMHMMMMMMMMHMMMMMHMMMHMMMMMHHMMM!
}
],
!hitsB!: !42!,
!shotsB!: !157!,
!nameB!: !Davina M. ♀!,
!numberB!: !13!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !20!,
!nameA!: !Katja R. ♀!,
!hitsA!: !39!,
!shotsA!: !92!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHHHMHHMMMMMHMMMM!,
!shotStringB!: !MHMMMHHMMHHHMHMHHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMMHMMHMMHMMMHMHMHMHHHMMH!,
!shotStringB!: !MMHHMHHMMHMMHMHMMMHMHMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMHMHHMHMHMMHMMHMMHH!,
!shotStringB!: !HHMMMMMHMMMMMMMMHMHMHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHHMMHHMMHMMMMMHHHMHMMHHMMH!,
!shotStringB!: !HHHMMHMHMMHMHMMHHMMMHMMMMM!
}
],
!hitsB!: !35!,
!shotsB!: !93!,
!nameB!: !Maga K. ♀!,
!numberB!: !17!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !2!,
!nameA1!: !Ole R.!,
!nameA2!: !Adrian S.!,
!hitsA1!: !22!,
!shotsA1!: !29!,
!hitsA2!: !8!,
!shotsA2!: !22!,
!games!: [
{
!scoreA!: !*10!,
!scoreB!: !1!,
!shotStringA!: !HhHHhHHhHH!,
!shotStringB!: !MhMmMmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !mHmHmHmMhMhMmHHmmHmHH!,
!shotStringB!: !hHmhMmMhHhmMmMMmmMmMMmhM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MmMHmHmHmhHMmHMmHhhH!,
!shotStringB!: !HhHHmMhMmmHMmHmMhMhm!
}
],
!hitsB1!: !7!,
!shotsB1!: !25!,
!hitsB2!: !10!,
!shotsB2!: !26!,
!nameB1!: !Tommy P.!,
!nameB2!: !Juri S.!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !4!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !4!,
!nameA1!: !Gordon K.!,
!nameA2!: !Jan L.!,
!hitsA1!: !21!,
!shotsA1!: !38!,
!hitsA2!: !9!,
!shotsA2!: !35!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MmMHmMmMmhHMmHmMhMHmHhmHmmMH!,
!shotStringB!: !MhMmHmMmmMhMMhMmMmmMHmmMMhm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HhmMhMmhHHmHmMmHmMMmMmHmmMmH!,
!shotStringB!: !mMhMmHmmMMhMhHmhMHmMmmMMmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hmHhHMhMHmmHmHmHH!,
!shotStringB!: !MmMmMhHmMhhHmMmmHm!
}
],
!hitsB1!: !8!,
!shotsB1!: !34!,
!hitsB2!: !11!,
!shotsB2!: !37!,
!nameB1!: !Basti L.!,
!nameB2!: !Taimo S.!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !3!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !5!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Kevin B.!,
!nameA2!: !Christian H.!,
!hitsA1!: !23!,
!shotsA1!: !74!,
!hitsA2!: !19!,
!shotsA2!: !78!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMmMmMmMmMmMmHmHmHmMhHmMhM!,
!shotStringB!: !MmMhHmmMHhMHmhMMmHmmMHmmHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !mMmMmHmMmHmMhHMmHhMhHmmMmMHmmMmMh!,
!shotStringB!: !mHhMMhMhMmhMMmMmhMHmmMHmMmMmmMMmm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !hhHmmMmMhHMmMmMhMhHmmHmH!,
!shotStringB!: !HhMmMMmMmmHMmHmMmMmHmM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmMhMmHmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMhMMmMmHhmM!,
!shotStringB!: !MhHMhHmMmMmhMHmHmmMHmHmMmMmmMMmMmMmmMMmmH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hMmHmmHhMhMhHmmMhHMmMmMmMMmmH!,
!shotStringB!: !mHMmmMMmHmmHHmmMHmMmMmMhMmM!
}
],
!hitsB1!: !26!,
!shotsB1!: !77!,
!hitsB2!: !13!,
!shotsB2!: !72!,
!nameB1!: !Davina M. ♀!,
!nameB2!: !Ello M. ♀!,
!numberB1!: !5!,
!numberB2!: !7!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !7!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Henni D. ♀!,
!nameA2!: !Katja R. ♀!,
!hitsA1!: !21!,
!shotsA1!: !53!,
!hitsA2!: !15!,
!shotsA2!: !41!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HmMmMmMMmHhMMmMmMmHhMmHMmHmmHmHH!,
!shotStringB!: !hMmMhMmMmHmHhHmmMmMHmmMhHmmMmMmMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !hHHHhMmMhMMhhMMmmHmH!,
!shotStringB!: !hhMhHmmHmMmMhMMmHmm!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmMmMhHHMhmHmMMmmMhMMmM!,
!shotStringB!: !mHhHmMmMhhMhHmhHmmMmMmMmH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HmhHMhHMhMMmmHhMMhH!,
!shotStringB!: !hhMmHMmmMMmMhmHmMm!
}
],
!hitsB1!: !15!,
!shotsB1!: !43!,
!hitsB2!: !16!,
!shotsB2!: !52!,
!nameB1!: !Kim G. ♀!,
!nameB2!: !Maga K. ♀!,
!numberB1!: !6!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !14.01.2024 15.00!
}
]
}

Testspiel: Bearpong Oberberg – DMADO-Academy

JSON-Scorecard2
{
!season!: 7,
!league!: !4!,
!matchday!: !Testspiel!,
!teamA!: !Bearpong Oberberg!,
!teamB!: !DMADO-Academy!,
!lineupA!: !x!,
!lineupB!: !x!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Lukas N.!,
!hitsA!: !42!,
!shotsA!: !89!,
!games!: [
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HMMMMMMHHMHMHHHMMHMMMHMMHHHMHHHMH!,
!shotStringB!: !HMMMMHMMHHHHMMMHHMMHMMMMHMHHHMMM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !HMMMHMMHHMHHMHMMMHMHMHMMMHHH!,
!shotStringB!: !HHHMHHMMMHMMMMMHMMMMMHHHHMHMMMMM!
},
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMHMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHHHHMHHMHHMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHMMMMHHHHMHHMHH!,
!shotStringB!: !HHMHHHMHMMMMHHHMM!
}
],
!hitsB!: !44!,
!shotsB!: !96!,
!nameB!: !Robin H.!,
!numberB!: !1!,
!date!: !21.01.2024 18.00!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Björn H.!,
!hitsA!: !25!,
!shotsA!: !80!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMMHHMHMMHMMHHMMMMMHHHMHMMM!,
!shotStringB!: !HHMHMHMMMMHMHHHMMMMHMHHMHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMHMHMMMMMMHMMMMHHMMMMMHMMM!,
!shotStringB!: !MMMMMMHMMHMHMHHHMMMMHHHMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHHMHHMMHMMMHMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMMHMHMHHMMMHMMHMHHMH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !76!,
!nameB!: !Gino W.!,
!numberB!: !2!,
!date!: !21.01.2024 17.30!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Matthias K.!,
!hitsA!: !24!,
!shotsA!: !65!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHMHMHHMMMHMMHMMMMHMMMMMHMMHM!,
!shotStringB!: !MMMHHHMMMHMMMHMMMMHHMMMHMMMMHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHMMMHHMHMMHHM!,
!shotStringB!: !HHMHHHMMHHMHMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHHHMHHHHMMMMHMM!,
!shotStringB!: !MHMMHMHHMHHHHMHMMH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !63!,
!nameB!: !Julian L.!,
!numberB!: !7!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Jannik H.!,
!hitsA!: !18!,
!shotsA!: !59!,
!games!: [
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMMMMMMHMMMMHM!,
!shotStringB!: !HHHMMMHMMHMHHHMHMH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMMMMHHHMHMMMMMMMHMMMHM!,
!shotStringB!: !MMHMHMMHHMMHMMMMHHMHMMMMMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHHMHHHMMMHMHM!,
!shotStringB!: !HHHMHMMHHHMMHHMH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !61!,
!nameB!: !Ingolf S.!,
!numberB!: !8!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Lotta P. ♀!,
!hitsA!: !18!,
!shotsA!: !65!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMHMHMMHHHMHHMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMMMMMHMHHMHMMMMHHMHHMMMH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMHMMHMMHMMMMHM!,
!shotStringB!: !HHHHHMHMMHMMHMMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMHMHMMMMMMMHMMHMM!,
!shotStringB!: !MMMHHMMMMMHHMMHMMHHMHHH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !68!,
!nameB!: !Lucie W.!,
!numberB!: !9!,
!date!: !18.01.2024 18.00!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Laura B. ♀!,
!hitsA!: !27!,
!shotsA!: !95!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMMHHMMHMMHHMMMMMHMMHMMMHMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MHMMMHMHMHHMMMHMHHMMMMMMMMHMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHMMHMMHMHHHMMMMHMHMMMHMHMHHMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMMMHHMMMHMMMHMMMHMHHHMHHHMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHHHMHMMMMMHMHMMMMHMMMM!,
!shotStringB!: !MMMMHHHHMMHMMMMMHHMMHHMMH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !93!,
!nameB!: !Anna S.!,
!numberB!: !11!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !9!,
!nameA!: !Michelle S. ♀!,
!hitsA!: !27!,
!shotsA!: !92!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHHMMHMHMHMMMMHMMHMMMHMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMHHHMMMMMHMMMMHMHMHMMHMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHMMMMHHMHMHMMHHMMHMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHMHMMHMMMMMMHMMHMHHHMMMMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMHMMMHHMHHMHMMHHHMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHHMMHMMHHHMMMHMMMMHMMMHH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !89!,
!nameB!: !Toni S.!,
!numberB!: !13!,
!date!: !21.01.2024 19.00!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !10!,
!nameA!: !Isabella L. ♀!,
!hitsA!: !21!,
!shotsA!: !107!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMHHHMMMMHMMMMMMHMMHMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMMHMMMMMMMHMMMMMMMMMHMMMMMMMHHHMMMMHMMHMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMMMMHHHHHMMMM!,
!shotStringB!: !MHMMHHMHHHMMHMMMHHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMHMMMMMMHMHMMMMMMMHMMMMMMMMMHMMHMHMMHM!,
!shotStringB!: !MHMMMMMMHMHMMHHMMMMMHHMMHMMHMMMMMMMMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !107!,
!nameB!: !Henning T.!,
!numberB!: !15!,
!date!: !21.01.2024 17.00!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !5!,
!nameA1!: !Lukas N.!,
!nameA2!: !Lotta P. ♀!,
!hitsA1!: !29!,
!shotsA1!: !57!,
!hitsA2!: !19!,
!shotsA2!: !48!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HhMmMhMMhhMhMHmhHMMmH!,
!shotStringB!: !hMmHhMMhmMMmMmmMhMmMhHhM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !mMMhhHHMhmHMhHmmMhMHHmHmHmMMmMmm!,
!shotStringB!: !MmMhHHmMMmMhMhHmMmHhhhMhHhmHMmMmhH!
},
{
!scoreA!: !15!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !MmHHmmHhHMhMHmmHmHHhMMhHhMHm!,
!shotStringB!: !mMmHhHMMmHhhMhhMMmMhhhMHhhMHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !hMmHmHMhmHhHHmHMmmHmMMmm!,
!shotStringB!: !HmHMmHmMhHhmMhhMHhmMmHhH!
}
],
!hitsB1!: !21!,
!shotsB1!: !55!,
!hitsB2!: !32!,
!shotsB2!: !56!,
!nameB1!: !Ivo S.!,
!nameB2!: !Ingolf S.!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !6!,
!date!: !20.01.2024 20.00!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Matthias K.!,
!nameA2!: !Laura B.!,
!hitsA1!: !16!,
!shotsA1!: !33!,
!hitsA2!: !5!,
!shotsA2!: !30!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmMHmMmmHHmHmMmhMmHHmmHhMM!,
!shotStringB!: !HmHmHmmHHmMmMmmMmHhMMmHhmh!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMmHMmmHMhmHmMHmmMM!,
!shotStringB!: !HhHMmMmMmHHhhHmmHmMh!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmMhmHHhMMmmHMmHm!,
!shotStringB!: !MmMhHmHmHmHhhHmHh!
}
],
!hitsB1!: !19!,
!shotsB1!: !30!,
!hitsB2!: !11!,
!shotsB2!: !33!,
!nameB1!: !Robin H.!,
!nameB2!: !Anna S.!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !21.01.2024 19.30!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Björn H.!,
!nameA2!: !Isabella L.!,
!hitsA1!: !13!,
!shotsA1!: !31!,
!hitsA2!: !12!,
!shotsA2!: !31!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hhHHhMhMmMhMhMmHmMm!,
!shotStringB!: !mHhHMmMMhhHHmHmHMmh!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhHmMmMhmMmHmMhMmHmHmMm!,
!shotStringB!: !hmHhHMhHMMhmHmMMmHmMmMmh!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmHmHmHhHMhHmhMmMmMM!,
!shotStringB!: !hHHhHHhMmHmMMmmHMmH!
}
],
!hitsB1!: !18!,
!shotsB1!: !33!,
!hitsB2!: !12!,
!shotsB2!: !29!,
!nameB1!: !Dominic R.!,
!nameB2!: !Hannes R.!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !5!,
!date!: !22.01.2024 18.00!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Jannik H.!,
!nameA2!: !Michelle S. ♀!,
!hitsA1!: !18!,
!shotsA1!: !44!,
!hitsA2!: !12!,
!shotsA2!: !48!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !mMhHmHmHmHmMhmMhHMmMmMhH!,
!shotStringB!: !mMmHmMmMHmMmHmmMHmhHHhMm!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hMmMmHmMMmmHhMhMhHmMmmMmMm!,
!shotStringB!: !MHmHhmHmmMmMhHHmMmHmMmMHmH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hmMmMmHmMmHMhmHmMmMmHMhM!,
!shotStringB!: !mMmMhHMmMhHMmMhMmHhHMmHmMh!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmHmMHhmmHmMHmMmm!,
!shotStringB!: !HmHmHHmhMmHHmhHMmH!
}
],
!hitsB1!: !27!,
!shotsB1!: !50!,
!hitsB2!: !11!,
!shotsB2!: !44!,
!nameB1!: !Julian L.!,
!nameB2!: !Lili W.!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !25.01.2024 19.30!
}
]
}

Testspiel: PSG Mayence III – PSG Mayence IV

JSON-Scorecard2
{
!season!: 7,
!league!: !3!,
!matchday!: !Testspiel!,
!teamA!: !PSG Mayence III!,
!teamB!: !PSG Mayence IV!,
!lineupA!: !1,Cedric S.;2,Julius S.;3,Tom Rödel;4,Robin Z.;5,Niclas G.;6,Luis T.;8,Leonie H. ♀;9,Samira S. ♀;1,Cedric S.;3,Tom Rödel;2,Julius S.;4,Robin Z.;5,Niclas G.;6,Luis T.;7,Leonie H. ♀;8,Samira S. ♀!,
!lineupB!: !1,Joscha G.;2,Eldon M.;3,Maik H.;5,Marvin B.;7,Simon R.;11,Lena K. ♀;12,Marie M. ♀;15,Anna B. ♀;1,Joscha G.;4,Marvin B.;2,Eldon M.;3,Maik H.;5,Simon R.;8,Anna B. ♀;6,Lena K. ♀;7,Marie M. ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Cedric S.!,
!hitsA!: !68!,
!shotsA!: !107!,
!games!: [
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMHHMMHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHMHHMHH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHMHHMMMMHM!,
!shotStringB!: !MHMHMHHHHHHHMH!
},
{
!scoreA!: !19!,
!scoreB!: !18!,
!shotStringA!: !HHHHHHHMHHHHMHHMMMHHMHHHMH!,
!shotStringB!: !HHHHHHHMHHHHMMHHHMMHHHMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHHHHHHMMHHMMH!,
!shotStringB!: !HMHHMMHHMMHHHM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHHMMHMHHMHMHMHM!,
!shotStringB!: !MHMHHMMHMHHHHHH!
},
{
!scoreA!: !*10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHHH!,
!shotStringB!: !HHMHHHMHHHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHHMHHHMMHHHMH!,
!shotStringB!: !MHMHMHMHHMHHHM!
}
],
!hitsB!: !73!,
!shotsB!: !107!,
!nameB!: !Joscha G.!,
!numberB!: !1!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Julius S.!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !Eldon M.!,
!numberB!: !2!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Tom Rödel!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !Maik H.!,
!numberB!: !3!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Robin Z.!,
!hitsA!: !50!,
!shotsA!: !113!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HHHHMMHMHMMMHMMMHHMH!,
!shotStringB!: !HMMMHMMHHHHHMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !HHMMHHHMMHMMMHMHHMMMMMMHMMMMHMMHMHMMM!,
!shotStringB!: !HHMMMHMHMMHMMMMMMHHHMHMHHMMMMHMHHHMMH!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHMHHHMMMMHMHHHMMMMHHMM!,
!shotStringB!: !HHMHHHHHHMMMHMMMMMMHHMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHHHMMMMHHMMMHM!,
!shotStringB!: !HHHMMHHMHMHHHMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMHMMMHHHHMHMHM!,
!shotStringB!: !HHMMHHHHMMMHHMHMMH!
}
],
!hitsB!: !56!,
!shotsB!: !114!,
!nameB!: !Marvin B.!,
!numberB!: !5!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Niclas G.!,
!hitsA!: !48!,
!shotsA!: !100!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHMMHMMHHHMHMMHHHH!,
!shotStringB!: !MMHMMHMHMHMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHHHMHMHHHHMMMMMMMMHH!,
!shotStringB!: !MMHMMHMHMMMMMMMHMHHMM!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMMHHMMMMMHM!,
!shotStringB!: !MHHMHHHHMHHMMHH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !HHMMMMMMHMMHMHMHHHHMMHMMMHHMH!,
!shotStringB!: !HMMMMMHHMMMHHHMHHMMHHHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHMMHHMHMHHHMMHHH!,
!shotStringB!: !MHHMHMHHHHMMHMMM!
}
],
!hitsB!: !41!,
!shotsB!: !97!,
!nameB!: !Simon R.!,
!numberB!: !7!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Luis T.!,
!hitsA!: !40!,
!shotsA!: !77!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HHMMMHHMHHMHMHHH!,
!shotStringB!: !MMHMMMMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMHHMMHHHHMMHMMHMH!,
!shotStringB!: !MHMHMHHMHHMHHHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !MHHHHHHMMMMHMHHMMH!,
!shotStringB!: !MMMMHMMMMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !HMHMHMMMMHHHHHMMMMMMHMMMH!,
!shotStringB!: !MMMHMMMMMMMMMMMMHMMMHHMM!
}
],
!hitsB!: !19!,
!shotsB!: !72!,
!nameB!: !Lena K. ♀!,
!numberB!: !11!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Leonie H. ♀!,
!hitsA!: !48!,
!shotsA!: !120!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMMMHMHMMHHHMHMMMHMMMHH!,
!shotStringB!: !HMMHHMHMHMMMHMMMMHHMMHM!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMHHMMMMMMMMMMMHHM!,
!shotStringB!: !MMMMHHHHHMHMMMHMMMHHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MMHHMHMMHHMMMMHMMHHMMHMMH!,
!shotStringB!: !HMHMMMMHHMMHMMMMMMMMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !HHHMMMMMHMHHMHHMMHMMMMHHMMHMH!,
!shotStringB!: !MMMMMHHHHHHMHHMMHMMMMHMHMMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHMHHMHMHMHMHMHMMMHMMH!,
!shotStringB!: !HMMHHMMHMMMHHMMMMMMHM!
}
],
!hitsB!: !44!,
!shotsB!: !121!,
!nameB!: !Marie M. ♀!,
!numberB!: !12!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !9!,
!nameA!: !Samira S. ♀!,
!hitsA!: !73!,
!shotsA!: !153!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !HHMMMHMHMMHMHHHHMH!,
!shotStringB!: !MHHHMMMMMMMHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHHMMMMMHMMHHHMMMMMMMMHHHMHMMM!,
!shotStringB!: !HHHMMHMMHMHMMHMMHHMMMMHMHMHMH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !HMMMMHMMMHHMHHMHMMMMMHHMMMMHMHMMHH!,
!shotStringB!: !HHMMHMMHMHMHMMMMMMMMHMMHMHHMMHMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHHHHHMHMHHHMH!,
!shotStringB!: !MHMHHMMMMMMMHHHHM!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHHHMHMHHMHMMHMMHMHHMMHMM!,
!shotStringB!: !MMHMHMHHMHMMMMMHHHMMHHMHHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMHHHHMMMMMMMMHM!,
!shotStringB!: !MHHMMMHHMHHHMHMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHHHHMMHMHHHH!,
!shotStringB!: !MMMMHMHHMHMHHM!
}
],
!hitsB!: !65!,
!shotsB!: !157!,
!nameB!: !Anna B. ♀!,
!numberB!: !15!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !3!,
!nameA1!: !Cedric S.!,
!nameA2!: !Tom Rödel!,
!hitsA1!: !26!,
!shotsA1!: !46!,
!hitsA2!: !17!,
!shotsA2!: !33!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhHMhMhHHmHM!,
!shotStringB!: !hHHHhhHmHmHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hMhHMhHHhHMmHmMMmMh!,
!shotStringB!: !hMhMmmHHhMmMMhHmhM!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HhHHmHmHhHhHhMhM!,
!shotStringB!: !hHHHmhHHhHHmMhHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hHHmHmHmHhHMmHMmMmM!,
!shotStringB!: !MmMhMHhHmMmHHhHHmH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmHmMmMhMhHMm!,
!shotStringB!: !mHhHHmHHhHHmH!
}
],
!hitsB1!: !33!,
!shotsB1!: !44!,
!hitsB2!: !18!,
!shotsB2!: !33!,
!nameB1!: !Joscha G.!,
!nameB2!: !Marvin B.!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !4!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !4!,
!nameA1!: !Julius S.!,
!nameA2!: !Robin Z.!,
!hitsA1!: !!,
!shotsA1!: !!,
!hitsA2!: !!,
!shotsA2!: !!,
!games!: [
],
!hitsB1!: !!,
!shotsB1!: !!,
!hitsB2!: !!,
!shotsB2!: !!,
!nameB1!: !Eldon M.!,
!nameB2!: !Maik H.!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !3!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !5!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Niclas G.!,
!nameA2!: !Luis T.!,
!hitsA1!: !27!,
!shotsA1!: !46!,
!hitsA2!: !21!,
!shotsA2!: !44!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hmHmHHmmMmHhMmHmMmMHm!,
!shotStringB!: !mHhHMhHHmMmHmHmMmHmMh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !mHmMMhHmMhHmHmHmHmHh!,
!shotStringB!: !MhHHhMmMhMmMhMhMmHmHMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hHhMMmMhHhHMmHmHh!,
!shotStringB!: !mMmHhHMmHmHmHmMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !mHHhHMhHmMhMhMhMmH!,
!shotStringB!: !hHhMhMhMhHMhMmMmMmMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !hMhhHHhHHMmMhh!,
!shotStringB!: !hMmMhHMmMmHmHM!
}
],
!hitsB1!: !21!,
!shotsB1!: !51!,
!hitsB2!: !17!,
!shotsB2!: !42!,
!nameB1!: !Simon R.!,
!nameB2!: !Anna B. ♀!,
!numberB1!: !5!,
!numberB2!: !8!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !7!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Leonie H. ♀!,
!nameA2!: !Samira S. ♀!,
!hitsA1!: !15!,
!shotsA1!: !53!,
!hitsA2!: !22!,
!shotsA2!: !53!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hmHhHMmMmMmHhMhMmHmMmHmM!,
!shotStringB!: !mMHhhhMhMMmHhMMmHmMhMmmH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !hMmMhMmHmMMmmMhMmMmMhMmHhMmMhMhMMh!,
!shotStringB!: !MMmMmMmHmHmMmMmmMhHMHmMmMmMhMmMmmHhHM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hmMhHhmMhMmMHmMmhMm!,
!shotStringB!: !HhmMmHmhHMMhMmHhhMmMh!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmMmHhHMhMmMm!,
!shotStringB!: !HHhhHmMhMhHmHh!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhMmMHmhMmMhHHM!,
!shotStringB!: !HhmhMMmMmmHhHHHhh!
}
],
!hitsB1!: !24!,
!shotsB1!: !57!,
!hitsB2!: !25!,
!shotsB2!: !56!,
!nameB1!: !Lena K. ♀!,
!nameB2!: !Marie M. ♀!,
!numberB1!: !6!,
!numberB2!: !7!
}
]
}

Testspiel: Cologne Rheinshooters – Niederrhein Allstars

JSON-Scorecard2
{
!season!: 7,
!league!: !1!,
!matchday!: !Testspiel!,
!teamA!: !Cologne Rheinshooters!,
!teamB!: !Niederrhein Allstars!,
!lineupA!: !x!,
!lineupB!: !x!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Meo B.!,
!hitsA!: !55!,
!shotsA!: !69!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMHHHMHMM!,
!shotStringB!: !HHHHHHHHHMMH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !HHHMHHMHHHHMHHHH!,
!shotStringB!: !MHHMHHHHHHHMHMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHHHMHHMMMHHH!,
!shotStringB!: !HHHHMHHHHMMMHM!
},
{
!scoreA!: !*16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHHHHHMHHHH!,
!shotStringB!: !MHHMHMHHHHHHHHHHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHHHH!,
!shotStringB!: !MHMMMMMHHM!
}
],
!hitsB!: !47!,
!shotsB!: !71!,
!nameB!: !Mats F.!,
!numberB!: !1!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Bozidar Race!,
!hitsA!: !34!,
!shotsA!: !65!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMHHMMMHHMHM!,
!shotStringB!: !MHHHMHHMHHMMHHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMHHMHMMMHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHMHHHMMMH!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHHMHMMMHMHHHMHHHHM!,
!shotStringB!: !HHHHMHHMMMMHHHMHHHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMHMMHMMMMMHHHHHM!,
!shotStringB!: !HHMHHHMHMHHMHH!
}
],
!hitsB!: !43!,
!shotsB!: !62!,
!nameB!: !Nico L.!,
!numberB!: !2!,
!date!: !11.01.2024 20.00!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Fritz C.!,
!hitsA!: !69!,
!shotsA!: !100!,
!games!: [
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHHMMHMMMMHM!,
!shotStringB!: !HMHHHHMMHHHHH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !MMHHHMHHHHHHHHHH!,
!shotStringB!: !HHHMHHHMHMHHHHHM!
},
{
!scoreA!: !28!,
!scoreB!: !26!,
!shotStringA!: !HHHHHMMHMHMHHHHHMMHMHMHHHHHHMMHHHHHHHH!,
!shotStringB!: !HMMHMHHHMHMHHHHHMHHMHHHMHHHHHMHHHMMHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHHMHH!,
!shotStringB!: !HHMHMMMMHHHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !MHHHMHMHMHHMMMHMHHHHH!,
!shotStringB!: !MHMHMHMHHHHMMHMMHMHHHM!
}
],
!hitsB!: !66!,
!shotsB!: !101!,
!nameB!: !Marc Aurand!,
!numberB!: !3!,
!date!: !09.01.2024 20.00!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Alexander Bürger!,
!hitsA!: !69!,
!shotsA!: !118!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHHMHHHMHHMM!,
!shotStringB!: !HHHMHMHMMHHHHH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHHHHMMMMMM!,
!shotStringB!: !MHHHHHMHMHHMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMHHMMHHMHMMMHMHHH!,
!shotStringB!: !HHMHHHHMMHHMMMHMMMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMMHHMMMHHMHHMM!,
!shotStringB!: !HHMMHHMHHMHMHMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHMMHHHHHMHHHMH!,
!shotStringB!: !HHMMHHHMMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !22!,
!scoreB!: !20!,
!shotStringA!: !HHMMHMHHHHHMHHHMHHHMHHHMHMHHHH!,
!shotStringB!: !HHHHMHHMHMHMHHHMHHHHMMHHMHHMHM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMHMHMHHMM!,
!shotStringB!: !HMHMHHHHHHHH!
}
],
!hitsB!: !76!,
!shotsB!: !121!,
!nameB!: !Freddy R.!,
!numberB!: !4!,
!date!: !11.01.2024 18.30!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Simon F.!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !Phil W.!,
!numberB!: !5!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Linus Reich!,
!hitsA!: !41!,
!shotsA!: !104!,
!games!: [
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMHHHMHHMHHMMMMMHMMMMHMMHHMM!,
!shotStringB!: !HMMHHMMHHHMMMMHHMMMHMHHMHH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMHMHMMMMMHMHM!,
!shotStringB!: !HMHMMHMHHMMHHHHH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !MMHMHHHMMMHHMHHHHMMMHHH!,
!shotStringB!: !HHHMHHMMHHHMMHHMMMMHHMMM!
},
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMHHMMHM!,
!shotStringB!: !MHHHMHHHHMHHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHHHHHHHMMMHMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMHHHHMMMMMHHMMHMHMMHMH!
}
],
!hitsB!: !55!,
!shotsB!: !103!,
!nameB!: !Simon B.!,
!numberB!: !6!,
!date!: !11.01.2024 19.00!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Verena V. ♀!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !79!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMMMMMHMMMHHMHM!,
!shotStringB!: !HHHMHHMHMMHHMHMH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMHMHHMMMMMMMHM!,
!shotStringB!: !MHMHMHHMHMHMMHHHH!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHHMHHHMMMHMHHMMHHMHMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MHMMMMMHHMHHHMMMHHHHMMHMMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMHHMMMHHMHMM!,
!shotStringB!: !HHHHHMHHMMHHMMH!
}
],
!hitsB!: !43!,
!shotsB!: !78!,
!nameB!: !Prissi W. ♀!,
!numberB!: !7!,
!date!: !11.01.2024 20.00!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Laura W. ♀!,
!hitsA!: !39!,
!shotsA!: !109!,
!games!: [
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMHMMMHHMMMHM!,
!shotStringB!: !HHHHMHHMMMHHMHMMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMMMHMMMHHMHMHM!,
!shotStringB!: !MHHMMHHHHMMHMHMMHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMMHHMHMHMHMMMHHMHH!,
!shotStringB!: !MHMHHHHHMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHHMHMMMHHMHMMMMHMMMMMMHMHMHM!,
!shotStringB!: !HMMHMMHMHHMMMHMHMMMMMMMMHHHHHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMHMMMMMMMMHMHMMHMMMMHMM!,
!shotStringB!: !HHHMMMMMMMHHMMHMMMHMHHMMMH!
}
],
!hitsB!: !49!,
!shotsB!: !110!,
!nameB!: !Anna Neuhoff ♀!,
!numberB!: !8!,
!date!: !11.01.2024 19.00!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Meo B.!,
!nameA2!: !Linus Reich!,
!hitsA1!: !36!,
!shotsA1!: !48!,
!hitsA2!: !14!,
!shotsA2!: !30!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HmHhHHmMhMHmhHMHm!,
!shotStringB!: !hHMmHhMhHMhHHmMHhHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !hHHHhHmMHmmHhMH!,
!shotStringB!: !HhHMmHmHhMhHMmHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HhHHhHMMmMmHhMHmH!,
!shotStringB!: !mHmHmMhHMhHHmMhMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !mHhHMHmhHHmHhMH!,
!shotStringB!: !MmHhHHmMmHmHmHhM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HhHHmHhHHmMmHH!,
!shotStringB!: !hHHmMmMmMhMmHHhHm!
}
],
!hitsB1!: !30!,
!shotsB1!: !49!,
!hitsB2!: !16!,
!shotsB2!: !36!,
!nameB1!: !Mats F.!,
!nameB2!: !Phil W.!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !5!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !5!,
!nameA1!: !Bozidar Race!,
!nameA2!: !Simon F.!,
!hitsA1!: !18!,
!shotsA1!: !36!,
!hitsA2!: !12!,
!shotsA2!: !24!,
!games!: [
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HhHMmMmHmMhMM!,
!shotStringB!: !hMhHMhHHmMhHHMh!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hHHhHHmMmMmMmMhM!,
!shotStringB!: !MhHHhHMmHhMHhMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HhHHhMhHHmMmHM!,
!shotStringB!: !mHhMhHHhHHMhh!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hMhHHhHHmHmMmMMhM!,
!shotStringB!: !HhHHhHHMhMmMmMhh!
}
],
!hitsB1!: !21!,
!shotsB1!: !35!,
!hitsB2!: !19!,
!shotsB2!: !24!,
!nameB1!: !Nico L.!,
!nameB2!: !Freddy R.!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !4!,
!date!: !11.01.2024 19.15!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Fritz C.!,
!nameA2!: !Verena V. ♀!,
!hitsA1!: !54!,
!shotsA1!: !79!,
!hitsA2!: !17!,
!shotsA2!: !58!,
!games!: [
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HmHhHMhHMHhHHmHM!,
!shotStringB!: !hHHHhHHmmMhHMHhHH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmHmHmMHmhHMm!,
!shotStringB!: !MhHHHmhHHmHMhH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HhHHhMmMHhHmMmMHmmMmH!,
!shotStringB!: !mHmMhHMmMHhMmHMmHmmMm!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !hHHmHhHHhMMhmMmMHmHmHHhMHmmMH!,
!shotStringB!: !HhHMMmHmmHmHHmhHHmHHmHmMmMmMMmHm!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MmMmHmHmHHhHmHmHmMHmMmHmMmMHmm!,
!shotStringB!: !hMmHmHHmmMmMmHhHMhMmHHmMhMMmHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !hHHhHMhHHmHmH!,
!shotStringB!: !MhMmMmHHmm!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmMhHMmHmHmHHm!,
!shotStringB!: !hHHHmhHMMhhHMH!
}
],
!hitsB1!: !49!,
!shotsB1!: !79!,
!hitsB2!: !21!,
!shotsB2!: !59!,
!nameB1!: !Marc Aurand!,
!nameB2!: !Anna Neuhoff ♀!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !11.01.2024 18.00!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Alexander Bürger!,
!nameA2!: !Laura W. ♀!,
!hitsA1!: !21!,
!shotsA1!: !45!,
!hitsA2!: !9!,
!shotsA2!: !34!,
!games!: [
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmMmHhHHMmmHmMM!,
!shotStringB!: !hMmHhMHhmmMhHHHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !hHHmMmMmHmHmHhMhHMMmHM!,
!shotStringB!: !HmHmMhHMmHmHMmmHhHMHhHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmMhHMHmmHmHmMHmhMmMMmmHM!,
!shotStringB!: !HmmHhHHmHHhmmMmMMmmMMmhMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hMmHmMmHmHhMmMhMM!,
!shotStringB!: !HmHmMhMMmHmhHHhMHh!
}
],
!hitsB1!: !28!,
!shotsB1!: !45!,
!hitsB2!: !15!,
!shotsB2!: !37!,
!nameB1!: !Simon B.!,
!nameB2!: !Prissi W. ♀!,
!numberB1!: !6!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !11.01.2024 19.30!
}
]
}

Testspiel: PSG Mayence V – Beerpong-League-Schääd

JSON-Scorecard2
{
!season!: 7,
!league!: !5!,
!matchday!: !Testspiel!,
!teamA!: !PSG Mayence V!,
!teamB!: !Beerpong-League-Schääd!,
!lineupA!: !8,Michel K.;9,Jona B.;10,Ralf U.;12,Bjarne S.;15,Domenico M.;17,Max C.;22,Kathi A. ♀;25,Dahlia P. ♀;2,Jona B.;3,Ralf U.;1,Michel K.;6,Max C.;4,Bjarne S.;5,Domenico M.;7,Kathi A. ♀;8,Dahlia P. ♀!,
!lineupB!: !1,Moritz Belzer;2,Maximilian Kelemen;3,Elia Daniel Trauth;5,Alexander Löwen;7,Dennis Hutzel;10,Alexander Will;16,Johanna G. ♀;20,Laura Lingenfelder ♀;2,Maximilian Kelemen;3,Elia Daniel Trauth;1,Moritz Belzer;7,Johanna G. ♀;5,Dennis Hutzel;6,Alexander Will;4,Alexander Löwen;8,Laura Lingenfelder ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Michel K.!,
!hitsA!: !21!,
!shotsA!: !63!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHHMMHMMMHHMHMHMMMHM!,
!shotStringB!: !MHMHHMMHMMHMMHMHHHMH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMMMMMMMHHMMHHM!,
!shotStringB!: !MMMMHHHMMMMHHMHHHMHMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMHMHMMMHMMMMMHHHM!,
!shotStringB!: !MHHMHMHHHMMMHHMMHH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !59!,
!nameB!: !Moritz Belzer!,
!numberB!: !1!,
!date!: !12.01.2024 14.15!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !9!,
!nameA!: !Jona B.!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !76!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMMMHMMHHHMHMMMMHMHMHMMMHMH!,
!shotStringB!: !MHMMMHMMMMHMMMMHMMHMMMHMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMMHHMMMMHMHMMMHMMHMMMHHH!,
!shotStringB!: !MHHMMMHMHMMMMMHMMMMMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMMHHHHMMMMHMHMMMHMMHMMH!,
!shotStringB!: !MMMMHMMMMHMMHHHMMMHMMMHM!
}
],
!hitsB!: !21!,
!shotsB!: !77!,
!nameB!: !Maximilian Kelemen!,
!numberB!: !2!,
!date!: !22.01.2024 17.00!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !10!,
!nameA!: !Ralf U.!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !Elia Daniel Trauth!,
!numberB!: !3!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !12!,
!nameA!: !Bjarne S.!,
!hitsA!: !52!,
!shotsA!: !154!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMMHMMMMHMMMHMMMHHMMHHMMMMMHH!,
!shotStringB!: !MMMMMMMHMMMHMMHMHHMMMMMMHHHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHHMMMHMMMMMMMHMHMMMMHMMHHMMMMMHMHMMHMMMM!,
!shotStringB!: !MMHHMHMMHMMMMHMMHMMHHMHMMMMMMMMMHHMMMMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHHHMHMMMMMMHMHHHMMMHMMMH!,
!shotStringB!: !HMMMHMMHHMMMHMMMHHMMHMMHM!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMMHHMMHMMMMHHMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMHHHMHHMMHMMMHMMMHMHH!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !15!,
!shotStringA!: !HMHHMMHMMHMHMMMMMMHMHMHMHMMMHHHMHHH!,
!shotStringB!: !MMMMMHHMMHMMHHMHMMHMMHMMHHMMHHHMMHHMMM!
}
],
!hitsB!: !56!,
!shotsB!: !158!,
!nameB!: !Alexander Löwen!,
!numberB!: !5!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !15!,
!nameA!: !Domenico M.!,
!hitsA!: !42!,
!shotsA!: !124!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHMHHHMHMMMHMMHHMMH!,
!shotStringB!: !HMMHHMMHMMMHMHMMMHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HMHHMMHMMMHHHMMMHMMMHMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !HMMMHMMMMMHMMMMMMMMMMMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMMHMHHMMMHMMMMMMMHMMMHMHMMMMMHMMMHHHMHMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHMMMMMMMMHHHHHMHMMMMMMMMMMMMHMMMMMHMMHMMHMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMHMMMMMHHMHMMHHMMMHMHHH!,
!shotStringB!: !HHMHHHHMHMHMMMMMMMMMMHMM!
}
],
!hitsB!: !35!,
!shotsB!: !122!,
!nameB!: !Dennis Hutzel!,
!numberB!: !7!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !17!,
!nameA!: !Max C.!,
!hitsA!: !34!,
!shotsA!: !85!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMMHMMMHMMHHMMHM!,
!shotStringB!: !MHMMMMMMMHHHMMHMMHMHHMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHMHHMHHHHHHMMH!,
!shotStringB!: !MHHHMMHMHHMMMHMHM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHHMMHMHMMMMMHHMHHM!,
!shotStringB!: !HMHHHHHMHHMMHMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMHHMHMMMMMMMHMMMMMMMHHHM!,
!shotStringB!: !HMHHMHMHMMMMMHMMMMMHMHHMH!
}
],
!hitsB!: !38!,
!shotsB!: !87!,
!nameB!: !Alexander Will!,
!numberB!: !10!,
!date!: !13.01.2024 21.00!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !22!,
!nameA!: !Kathi A. ♀!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !90!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !HMMHMHMMHMHMMMMMMMMMMMMHMHMHMMMHMH!,
!shotStringB!: !MMMHMMMMMMMMMMMMMHMHMHMMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HMHHHMHMMHMHHMMMHMMMMH!,
!shotStringB!: !HMMMMHHMMMMMMMMHMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMMMHHMMMMMMMMMHMMHMHMHHMMMMMMHHMH!,
!shotStringB!: !MMMMHHMMMMHMMMHHHMHMHMMMMMMMMMMMMMMMHM!
}
],
!hitsB!: !18!,
!shotsB!: !94!,
!nameB!: !Johanna G. ♀!,
!numberB!: !16!,
!date!: !14.01.2024 12.00!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !25!,
!nameA!: !Dahlia P. ♀!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !57!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HMMHHMHHMHMMMMMHHMMMMHH!,
!shotStringB!: !HMMMMMMMMMMHMHMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !2!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHMHHMMMH!,
!shotStringB!: !MMHMMMMMMMMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !MMHHHHHMHMMMHMMMHHH!,
!shotStringB!: !MHMMMMMHMMHHMMHMMM!
}
],
!hitsB!: !10!,
!shotsB!: !53!,
!nameB!: !Laura Lingenfelder ♀!,
!numberB!: !20!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !3!,
!nameA1!: !Jona B.!,
!nameA2!: !Ralf U.!,
!hitsA1!: !!,
!shotsA1!: !!,
!hitsA2!: !!,
!shotsA2!: !!,
!games!: [
],
!hitsB1!: !!,
!shotsB1!: !!,
!hitsB2!: !!,
!shotsB2!: !!,
!nameB1!: !Maximilian Kelemen!,
!nameB2!: !Elia Daniel Trauth!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !3!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Michel K.!,
!nameA2!: !Max C.!,
!hitsA1!: !19!,
!shotsA1!: !48!,
!hitsA2!: !12!,
!shotsA2!: !47!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !mMmHmhHHmHhMmHhHmmH!,
!shotStringB!: !hHMmHhMHmmMmMmMmMM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMmHhMmHmMHmHhMMmM!,
!shotStringB!: !hmHhHMhHhhHMmMMmMmH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmMmMMmMhHmmHmMhHmhM!,
!shotStringB!: !mMhHmhMhMmHmHmMhHHmH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhMmhHMmMmMmMhMhHmmMHmmMmHmMmMMmmMmMHm!,
!shotStringB!: !MmMmMmMhHHmMmHmMmHmMmMmHmHmHmMmMmHH!
}
],
!hitsB1!: !23!,
!shotsB1!: !49!,
!hitsB2!: !12!,
!shotsB2!: !43!,
!nameB1!: !Moritz Belzer!,
!nameB2!: !Johanna G. ♀!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !7!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !5!,
!nameA1!: !Bjarne S.!,
!nameA2!: !Domenico M.!,
!hitsA1!: !18!,
!shotsA1!: !55!,
!hitsA2!: !14!,
!shotsA2!: !58!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HmHhHhHmhHMMmMmMmMmmMmMmMmHmMmH!,
!shotStringB!: !mHmMMhhMmMmHhHHhMmMmMmMMmMhmMmM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmHmMmHhMmHmMmMhMmMmMhHMhM!,
!shotStringB!: !hmMhMhMhMhHmhMhMmMmMHmMmmH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmhMMmhMmMmMMmmHmMmMmHmMmMmMm!,
!shotStringB!: !mHmMmMhMmMMhmMhMhMhMmMmHmMhHmh!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMhHmmMmMmMhHmhMhMhMmMmHm!,
!shotStringB!: !MhHmHmMhmMmMhMhMMhmHmHmH!
}
],
!hitsB1!: !15!,
!shotsB1!: !54!,
!hitsB2!: !24!,
!shotsB2!: !57!,
!nameB1!: !Dennis Hutzel!,
!nameB2!: !Alexander Will!,
!numberB1!: !5!,
!numberB2!: !6!,
!date!: !27.01.2024 14.00!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !7!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Kathi A. ♀!,
!nameA2!: !Dahlia P. ♀!,
!hitsA1!: !15!,
!shotsA1!: !52!,
!hitsA2!: !15!,
!shotsA2!: !55!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !mMmmMhHHmHMmmMhHmmHhMmMmMmMMmmHmMh!,
!shotStringB!: !HmMmMmMmMhMmMhMmMmMmMhMmMmMhHmMmHhM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !hHHMmhMmMMmhMhMmMMmmMmMmMmMmHMmmMmMMhMmmMhMmMmH!,
!shotStringB!: !MMmMmMhHmMmHhhMmHmMmMmMmHmMmMmHmMhMmMmMmMmMmMmMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MhMHmmMhHmhMmHmMmMmHhHmmMh!,
!shotStringB!: !MmHmMmHmHhHMmMmMmMhMmHmMmHhM!
}
],
!hitsB1!: !14!,
!shotsB1!: !57!,
!hitsB2!: !12!,
!shotsB2!: !54!,
!nameB1!: !Alexander Löwen!,
!nameB2!: !Laura Lingenfelder ♀!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !25.01.2024 20.00!
}
]
}

Testspiel: Niederrhein Allstars – Red Cups Hessen

JSON-Scorecard2
{
!season!: 7,
!league!: !1!,
!matchday!: !Testspiel!,
!teamA!: !Niederrhein Allstars!,
!teamB!: !Red Cups Hessen!,
!lineupA!: !x!,
!lineupB!: !x!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Mats F.!,
!hitsA!: !56!,
!shotsA!: !79!,
!games!: [
{
!scoreA!: !24!,
!scoreB!: !25!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHHMHMHHHHMHMMHHHHHHHHMHMMHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHHMMHHMHHHHMHHHHHHMHHHMHHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HMHHHHMMMHHHHHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHHMHHHHHH!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHHHHHHMHHHMHHM!,
!shotStringB!: !MHHHHHHHHHMHHHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHHMHMMMHHHHHHM!,
!shotStringB!: !HHHMHHHHHHMHHHH!
}
],
!hitsB!: !64!,
!shotsB!: !75!,
!nameB!: !Mika Lormes!,
!numberB!: !1!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Nico L.!,
!hitsA!: !38!,
!shotsA!: !58!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMHHHHMHHHMM!,
!shotStringB!: !HHMHMHHHHHHMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMHHHMHHHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHHHHMMH!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHHMHHHHHMHMHHHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHHMHHMHHHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHHHMMHHMMHMHMM!,
!shotStringB!: !HHMMMMHHMHHHHHH!
}
],
!hitsB!: !43!,
!shotsB!: !56!,
!nameB!: !Robin Inhof!,
!numberB!: !2!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Freddy R.!,
!hitsA!: !40!,
!shotsA!: !70!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMHMHHHHMHMHM!,
!shotStringB!: !HMMHHHMHHHHMHMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMHMMMHHHHHM!,
!shotStringB!: !HMHMMHHHHHHHH!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !19!,
!shotStringA!: !HHHMHHHMMHMHHMMMHMHHHMHHMHM!,
!shotStringB!: !HHHMMHHHHMMHMHHHHMHHMHMMHHHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMHHHHHMHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHHHMMMHH!
}
],
!hitsB!: !49!,
!shotsB!: !69!,
!nameB!: !Jan-Lukas Freiling!,
!numberB!: !3!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Phil W.!,
!hitsA!: !51!,
!shotsA!: !77!,
!games!: [
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMHMHMHHHHHHMMMHHMHHM!,
!shotStringB!: !MHHHMMHHHHMMMHHHHHMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10*!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHMHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHHHHH!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHMHMHHHMHHHMMMHHMHM!,
!shotStringB!: !HHMMHMMHHHHHMMHHHMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHHHH!,
!shotStringB!: !MHHHMHHMHHHHM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMHHHHHHMHHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHHMMHHH!
}
],
!hitsB!: !55!,
!shotsB!: !75!,
!nameB!: !Tarek Müller!,
!numberB!: !4!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Simon B.!,
!hitsA!: !43!,
!shotsA!: !62!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHMMHMHHHMMHMHHMH!,
!shotStringB!: !HMMHMMMMHMHMHHHMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHHHHMMHHHMHH!,
!shotStringB!: !MMMHHMMMHHHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMHHHHHMHHMHHH!,
!shotStringB!: !HHMHHMMMMHHHHHHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHHHHMMMHHHMHMMH!,
!shotStringB!: !HHMHHMHHMMHMHMMM!
}
],
!hitsB!: !31!,
!shotsB!: !64!,
!nameB!: !Matthis Müller!,
!numberB!: !5!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Jonas L.!,
!hitsA!: !59!,
!shotsA!: !142!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMHMHHHMHMMMHHHH!,
!shotStringB!: !MMMHMHHMMMHMHMHM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMMHMHHHMMHMMMHMMMHM!,
!shotStringB!: !HMMMMMMMHMHMMMHHHHHMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMMMMHMHHMMMMHMMMMMMHM!,
!shotStringB!: !MMMHMHHHMHHMMHMHMMMMHMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHMMHMMMMMHHMHHMMMHHMMMMMMMMHMMH!,
!shotStringB!: !HMHMMMMMMHMMMMHHMHMMMHMMMMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !MHHHMHHHMMMMMHHMHHMHHH!,
!shotStringB!: !HHHMMHMHMHMMHHHHMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHMHMHMMHHMMMMMMMHMHHMHMH!,
!shotStringB!: !HMHMMHMHMHMMMMMHMHMMMMMM!
}
],
!hitsB!: !53!,
!shotsB!: !138!,
!nameB!: !Nils Kaiser!,
!numberB!: !6!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Prissi W. ♀!,
!hitsA!: !49!,
!shotsA!: !97!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHHMHHMMMHMMHMHH!,
!shotStringB!: !MHHHHMMHHMMMHMHMMHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !MMHHMHMMMMMHHMHMHHMHMMMHHHMMMH!,
!shotStringB!: !HHMHMMMMMHHMMHHMMHMMHMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMMHHMHMHMM!,
!shotStringB!: !HHHHMMMHMHMHHHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMMHMMMHHHMMHMHHHH!,
!shotStringB!: !HMHMMHMMMMMHMHMHHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHHHHMMMHHHHMMMMHH!,
!shotStringB!: !MHMHHHMMHHHMMHMMMHM!
}
],
!hitsB!: !47!,
!shotsB!: !100!,
!nameB!: !Katrin Schmidt ♀!,
!numberB!: !7!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Hanna T. ♀!,
!hitsA!: !43!,
!shotsA!: !82!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MMMHHMMHHHMHHMMHHMH!,
!shotStringB!: !MMHMMHMMHMMMHMHHHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !HHHMHMHHMMMMHHMMMHMMHMMHHMH!,
!shotStringB!: !MHMHMMMHMHMMHHHMHHMMMHHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMMHHMHMMHHMMMMHHHH!,
!shotStringB!: !HMHMMHMHMMHMMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHMHMHHMHHHMMMMHH!,
!shotStringB!: !MHHMHMMMHMMHHHHHM!
}
],
!hitsB!: !34!,
!shotsB!: !80!,
!nameB!: !Sandra Rüdesheim ♀!,
!numberB!: !8!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !2!,
!nameA1!: !Mats F.!,
!nameA2!: !Nico L.!,
!hitsA1!: !55!,
!shotsA1!: !71!,
!hitsA2!: !36!,
!shotsA2!: !54!,
!games!: [
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !HhHHhHHmHhHhMmHmHhHMh!,
!shotStringB!: !HhhhHMmHhHHMhhMHhmMhMM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !hHHhHHhMmHhHhHH!,
!shotStringB!: !hHhmhHHhMhMHhhHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !HhHHmHhMMmHhmhHmMmHhHm!,
!shotStringB!: !HhhHhhhMmMHhmmMHhMHhhHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hHHhMhHHhMm!,
!shotStringB!: !hMhHhhHhhHh!
},
{
!scoreA!: !22!,
!scoreB!: !19!,
!shotStringA!: !MhHHhHHhHHHmHhHmHmHmHhMhHhHH!,
!shotStringB!: !HhhhHHhMhHMHhMHhhMMmHhhMHhm!
},
{
!scoreA!: !19!,
!scoreB!: !17!,
!shotStringA!: !hHMhHHhHHmHMhhMhMmHmMhHHhMhH!,
!shotStringB!: !HHhhHhhHmHmhMhHhHhmhMmMmHm!
}
],
!hitsB1!: !37!,
!shotsB1!: !60!,
!hitsB2!: !51!,
!shotsB2!: !65!,
!nameB1!: !Robin Inhof!,
!nameB2!: !Jan-Lukas Freiling!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !3!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !4!,
!nameA1!: !Freddy R.!,
!nameA2!: !Phil W.!,
!hitsA1!: !27!,
!shotsA1!: !52!,
!hitsA2!: !45!,
!shotsA2!: !61!,
!games!: [
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHhmHhhMmMhHhHHmMmmHM!,
!shotStringB!: !hHHmHmHhHHmHhhMmHH!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !MhHhhMhMhmMhMHhhHhmHHhh!,
!shotStringB!: !HhHMHmmHmHhMmHhHhHHHmm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMhMhhMHmHhMHhh!,
!shotStringB!: !mHmMmHmHmHmHhHm!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmMhHhhHhmhMhM!,
!shotStringB!: !HhHHhHHmHmHmH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHhmHmHhhMhHh!,
!shotStringB!: !mHhHHmHmMmHm!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !HhmHmHhhMmhMMhMhhMhMhhhHmMh!,
!shotStringB!: !HmHmMmHmHhHHmHHhhHMmMHmMmHm!
}
],
!hitsB1!: !49!,
!shotsB1!: !58!,
!hitsB2!: !15!,
!shotsB2!: !49!,
!nameB1!: !Mika Lormes!,
!nameB2!: !Nils Kaiser!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !6!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !5!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Simon B.!,
!nameA2!: !Hanna T. ♀!,
!hitsA1!: !18!,
!shotsA1!: !35!,
!hitsA2!: !13!,
!shotsA2!: !33!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhHHhMmHhMmMhMM!,
!shotStringB!: !mHhMmHHhmhHHmHh!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmmHhHMmHmHHmmMm!,
!shotStringB!: !MHhMmHmHhHMhMmHhH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mhHMhMMmmHmHhHhHm!,
!shotStringB!: !hHHhHHhMhHMmMmH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHhHMmHmMhMMhMmMmhHm!,
!shotStringB!: !HmHhMmHhHHmMMhhMH!
}
],
!hitsB1!: !24!,
!shotsB1!: !36!,
!hitsB2!: !16!,
!shotsB2!: !28!,
!nameB1!: !Tarek Müller!,
!nameB2!: !Matthis Müller!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !5!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !6!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Jonas L.!,
!nameA2!: !Prissi W. ♀!,
!hitsA1!: !28!,
!shotsA1!: !67!,
!hitsA2!: !31!,
!shotsA2!: !64!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hhHHmMhHHhMHmmMh!,
!shotStringB!: !HmHmHhMHmHmHhmmMM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHhMMmmMMhHhmMmhM!,
!shotStringB!: !HMmmMHhHHhmMmHhMhH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmMmHHmhMmMMmmMHhmmMMhmMHmmMm!,
!shotStringB!: !MhHmHmMmMhHhmMhMmMmmMMhmMhMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !mMHhmhHhhHHHmmH!,
!shotStringB!: !HHhmHhhMmHhmMmHm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HMhhHMmHHhhhMh!,
!shotStringB!: !MmMhHmmHMmMhHm!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hHMhMhMmMhMmMMmmMmMMhHhMM!,
!shotStringB!: !HmHmHmMHmmMHhhMmHmMhMmH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmMhMmHmHhMhHHM!,
!shotStringB!: !HmHmHhHHhMHhMMmH!
}
],
!hitsB1!: !38!,
!shotsB1!: !69!,
!hitsB2!: !24!,
!shotsB2!: !63!,
!nameB1!: !Katrin Schmidt ♀!,
!nameB2!: !Sandra Rüdesheim ♀!,
!numberB1!: !6!,
!numberB2!: !8!
}
]
}

Testspiel: PSG Mayence V – Koblenz

JSON-Scorecard2
{
!season!: 7,
!league!: !5!,
!matchday!: !Testspiel!,
!teamA!: !PSG Mayence V!,
!teamB!: !Koblenz!,
!lineupA!: !x!,
!lineupB!: !x!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Ole R.!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !48!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !MMHHHHHHHHHH!,
!shotStringB!: !HHMHMMHMMHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !HMMHMMMHHHMMHHMMHHMHHHH!,
!shotStringB!: !HMHHHMMHMMMMMMHMHHHMHMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HHHHHMHHHHMMH!,
!shotStringB!: !HMHMHHMHHMHMM!
}
],
!hitsB!: !23!,
!shotsB!: !49!,
!nameB!: !Joshua H.!,
!numberB!: !1!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Julian M.!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !52!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHMHMHHHMHHMMMMHH!,
!shotStringB!: !HHHMMMMMMMMHMMHMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !MHHMHMHMMHMHHHHMMMH!,
!shotStringB!: !HHMMMHMHMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMHMHHHHHHMMMMHH!,
!shotStringB!: !HHMMMMHMMHMMHHHMM!
}
],
!hitsB!: !17!,
!shotsB!: !53!,
!nameB!: !Alexander Backes!,
!numberB!: !2!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Jan L.!,
!hitsA!: !38!,
!shotsA!: !88!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMHHMHMMMMMMMHMMMHHMMMHHMH!,
!shotStringB!: !MMHMMHHMMMHMMMHHMMMHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMMMMHMMHHMMHMMMHHMHM!,
!shotStringB!: !MMHHMMHHHMMMMHMHHMMMHMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !MHMMHHHHMMHMMHMHMMMMHMH!,
!shotStringB!: !HMMMMMHMMMMMMMMHMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMMHHMHHHHHHHMH!,
!shotStringB!: !MMHMMMHMHHHMHHHM!
}
],
!hitsB!: !28!,
!shotsB!: !89!,
!nameB!: !Marvin K.!,
!numberB!: !3!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Jona B.!,
!hitsA!: !27!,
!shotsA!: !72!,
!games!: [
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HMMMHHMMMMMMMHHMMHMHHMMMHHMMHMM!,
!shotStringB!: !HHMHMHMMMMMHHMMMMHMMMMMHHMHMHHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHMMHMMHHMHMHM!,
!shotStringB!: !HMMHHHHHHHHMMMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMMHHMMHHMMMMMMHHHMMMM!,
!shotStringB!: !HMMMHHMMMMHMMMHMMMHMMHHHH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !71!,
!nameB!: !Emma J. ♀!,
!numberB!: !4!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Moritz S.!,
!hitsA!: !25!,
!shotsA!: !73!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMHMHHMMMMHMHMMMMHMMMMMMMHHM!,
!shotStringB!: !MHMHMMMHMMHMMMMHHMMHHMMMHMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMHHHMMMHMMHMMMMMHM!,
!shotStringB!: !MHHHHHHMMMHMMHMMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMHHHMMHMMHMHMMMMHMM!,
!shotStringB!: !MHMHMHHMMHHHMMHMHMMMMH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !67!,
!nameB!: !Dominik Klotz!,
!numberB!: !5!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Chris F.!,
!hitsA!: !22!,
!shotsA!: !106!,
!games!: [
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMHMMHMMHMHHMMMMMHMMMMMMMMHMMMHHMHMMMMHMHM!,
!shotStringB!: !MMMHMHHMMMHMMMHMMMHMMHMHMHMMMMMMMHMMHHMMMH!
},
{
!scoreA!: !4!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMHMMMMMHMMMMMMMMHMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHMMHMMHHMMHMMHHHMMMMMMMHH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMHMMMMMMMMMMMHMHMMMHHMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMMMHHMMHHHHMMHMMMMMMMMMMMHMMMMMMHMH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !106!,
!nameB!: !Marie S. ♀!,
!numberB!: !6!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Henni D. ♀!,
!hitsA!: !39!,
!shotsA!: !99!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMHHMHHHMMHMHHMMH!,
!shotStringB!: !HHMMMMHMHMMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !MMMHHMHHMHHHHMHMMH!,
!shotStringB!: !HMHMMHMMMHMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMHMHHMMMHMHMMMMHHMMHMMMMMMHMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMMHMMMMMHHHMHMMMMMMHMMMMMHMMMHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMMMHHHHMHMHMHMMHMMMH!,
!shotStringB!: !MMMMHMHMHHMHMHMMMHMMMMHMMM!
}
],
!hitsB!: !29!,
!shotsB!: !95!,
!nameB!: !Tom W.!,
!numberB!: !7!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Sheena L. ♀!,
!hitsA!: !34!,
!shotsA!: !162!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHMMHHHM!,
!shotStringB!: !MHMMHHMMMMMMMHHHHMHMMMMMMMMMMMMHMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMMMMHMMMHMMMHHMMMMMMMMMMHMMMMHMHMM!,
!shotStringB!: !HMHMHHMHMMMMHMMHMMMMMHHMMMMMMMMMMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !MMMMHMMHHMMMMMMHMHHMMMHMMMMMHMMMMMMMMMHMMMMHMMMHMMMMMHMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMMMHHMMMMHMMHMHMMMMMMHMMMMMMMHMMMHMMHMMMHMMMMHMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMHMMHMHMHMHMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MHHMHHMHMHHMMMHMMMMMMHMMMMH!
}
],
!hitsB!: !41!,
!shotsB!: !162!,
!nameB!: !Tobias S.!,
!numberB!: !8!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !2!,
!nameA1!: !Ole R.!,
!nameA2!: !Julian M.!,
!hitsA1!: !17!,
!shotsA1!: !31!,
!hitsA2!: !13!,
!shotsA2!: !25!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MmMHmhHHMhhHMHhmh!,
!shotStringB!: !HhHmHhMHmmMmMmHm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HhmhMmHHmHhMHhMmMH!,
!shotStringB!: !HhMHmhHMhMhMmHmMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HmHHmmMHmhHMMhhMMhmMH!,
!shotStringB!: !MmMmMmmMmHHmhMmHhHHhHMm!
}
],
!hitsB1!: !15!,
!shotsB1!: !29!,
!hitsB2!: !9!,
!shotsB2!: !27!,
!nameB1!: !Joshua H.!,
!nameB2!: !Dominik Klotz!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !5!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !3!,
!nameA1!: !Jan L.!,
!nameA2!: !Jona B.!,
!hitsA1!: !24!,
!shotsA1!: !46!,
!hitsA2!: !14!,
!shotsA2!: !42!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HmHmHhHMmMmMmHmHmHmHH!,
!shotStringB!: !MmMmhMMmMhHmHhMHmHmMhM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMmMmHhHhmMhMmHhHMM!,
!shotStringB!: !HHhMhMmHHmhHMmMMhh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !mmHmMmHmHmMmHmMhMhHHmMhH!,
!shotStringB!: !HhmMmmMMhHmHmMhhMMmMmhMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hMhMmHmHmMmMhHhhMhMmMMmH!,
!shotStringB!: !MhMmMHmmMMmHmMhMmHmhHMhMm!
}
],
!hitsB1!: !16!,
!shotsB1!: !47!,
!hitsB2!: !18!,
!shotsB2!: !42!,
!nameB1!: !Marvin K.!,
!nameB2!: !Emma J. ♀!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !4!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !5!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Moritz S.!,
!nameA2!: !Henni D. ♀!,
!hitsA1!: !24!,
!shotsA1!: !57!,
!hitsA2!: !17!,
!shotsA2!: !52!,
!games!: [
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !hmHhMmMmHhMmMhMMmMhHmHmMmmHMmHmMmm!,
!shotStringB!: !MmMhmHMmmMmHmMHhMhMhMMhMmmHHhMhMmH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HmmMhHMmMhHHhMhMMhmMH!,
!shotStringB!: !mHmhMmHhHHmMmMmMhMmMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMmmHmHmMhHHmMhHMMmMmmMmMhH!,
!shotStringB!: !MmmHhMhHmhHMmMMmmMmMhMmMhMhM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !mMHmmMMhHmmMmHMmhHMHmhMmMhH!,
!shotStringB!: !mhMmHhHMhMmMhMhMmMMhmMMmMmhM!
}
],
!hitsB1!: !15!,
!shotsB1!: !56!,
!hitsB2!: !23!,
!shotsB2!: !55!,
!nameB1!: !Alexander Backes!,
!nameB2!: !Tom W.!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !7!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !6!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Chris F.!,
!nameA2!: !Sheena L. ♀!,
!hitsA1!: !20!,
!shotsA1!: !81!,
!hitsA2!: !15!,
!shotsA2!: !84!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mmMmHmMMmMmmHmMmMmHhMmMhMmHmMMmM!,
!shotStringB!: !mMmMmMhHhMmhHmMmmMmMmMMmMmhHmhMHmh!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !HhmmHmHmMmMmMmMmMmMmMMmHhmmMMmMmmMHmhMmMhMmMmMmMmMmMMhMmmHmMmMMmMmmMmHmMmMh!,
!shotStringB!: !HmMhMMhmMmHmMMmHhhmMMmmHMmmHmMmMMmmMMmmMMmMmMmMmMmmHhMmMMhmMmMMmMmMmMmmMmMm!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHhMHmmMhHMMmHmMmmMmHmMmMmMmMm!,
!shotStringB!: !MmHhMMmMmHmhHhMmhMmMmHhMmMmMMh!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hMmHmMhMHhhMmmHmMmMmMhHMmMMm!,
!shotStringB!: !hMmmMhMhMmMMmmHHmhMHmmHhH!
}
],
!hitsB1!: !19!,
!shotsB1!: !79!,
!hitsB2!: !23!,
!shotsB2!: !85!,
!nameB1!: !Marie S. ♀!,
!nameB2!: !Tobias S.!,
!numberB1!: !6!,
!numberB2!: !8!
}
]
}